img

ИПАЗР „Н. Пушкаров“ в разяснителна кампания за възстановяване на почвата

19.05.2023

Почвата е фундаментът, на който стъпва земеделското производство. И не само. Определено почвата има огромно значение за човечеството като цяло. През последните години опазването на този ценен ресурс е във фокуса не само на специалистите, но и на обикновените хора. Навсякъде по света се организират различни форуми и разяснителни кампании, които имат за цел да популяризират значението на почвата и най-вече защо трябва да се грижим с особено внимание за нея.

България не изостава от световната тенденция. И у нас се провеждат различни събития – Ден на почвата в Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ на Селскостопанска академия , а през миналия декември движението „Save Soil“ беше домакин на кръгла маса, на която се събраха 134 учени, земеделски производители и организации от 31 държави, информира в. „Български фермер“. 

Съвсем наскоро се проведе среща, организирана по европейския проект NATI00NS, посветена на възможностите за финансиране и нови контакти за създаване на ферми, чрез които да се демонстрират добри практики и живи лаборатории, които да се развиват съвместно от публични институции, образователни организации, неправителствения сектор и бизнеса и т.н., допълва публикацията и цитира д-р Алишер Мирзабаев, председател на Групата по икономика на производството в Университета в Бон. По думите му, Всяко евро, инвестирано във възстановяването на земята, може да върне 2-9 евро печалба за 30 години.

Устойчивото управление на земята, възстановяването и поддържането на почвеното здраве, е изключително икономически изгодна инвестиция. В зависимост от региона и от екосистемата и биома, които трябва да бъдат възстановени от деградация, всяко едно евро или друга валута, инвестирана във възстановяване на земята, се възвръща, уверява аргументирано ученият.

Още от експертизата на учени от различни държави участвали в кръглите маси, организирани от „Save Soil“: в уебсайта на в. „Български фермер“