img

ИПАЗР „Н. Пушкаров“ отбеляза професионалния си празник на „Световния ден на почвата“ с научна конференция

06.12.2023

На 5-ти декември, Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“ за 9-та поредна година отпразнува своя професионален празник „Световния ден на почвата“, който премина под мотото: „Почвата и водата: източник на живот“. На този ден ИПАЗР „Н. Пушкаров“ проведе и петото издание на конференцията “Екология и агротехнологии – фундаментална наука и практическа реализация“. Съорганизатори на събитието бяха ССА, Българско почвоведско дружество, ФНТСЗ и Съюзът на специалистите по качеството в България. Директорът на института проф. дн Ирена Димитрова Атанасова приветства академичния състав на института и гостите с празника и подчерта значението на „Световния ден на почвата“ като една от най-важните дати в календара на ООН, обединяваща учени, правителства, различни институции, неправителствени организации и широката общественост в общата грижа за почвата. 

 Почвата е жизненоважен природен ресурс осигуряващ основни екосистемни услуги свързани със снабдяването с вода и хранителни вещества, регулирането на климата, биоразнообразието и секвестирането на въглерода. Реалността, обаче показва, че почвите са под антропогенен и климатичен натиск,  между 60 – 70% от почвите в Европа и около 1/3 по света са засегнати от деградация и държавите трябва да възприемат подходи за   устойчиво развитие и управление на този ограничен, незаменим и невъзобновим природен ресурс . Всяка година в се губят ЕС около 1 милиард тона почва от ерозия, което води до загуба на селскостопанска продукция в размер на 1,25 милиарда евро годишно. Почвите са засегнати също от намаляване на органично вещество, замърсяване, загуба на биологично разнообразие, уплътняване и запечатване, в резултат на неустойчиво земеползване и управление, както и прекомерна експлоатация и урбанизация.

Празникът по повод „Световния ден на почвата“ и петото издание на конференцията на ИПАЗР „Н. Пушкаров“ се превърнаха в обща платформа за учени, мениджъри, фермери, индустриалния сектор, медии и широката общественост. Директорът на Института поздрави учените с успешно изпълнената работа по проектите, по които работят – Фoнд научни изследвания, международно сътрудничество, програма за развитие на селските райони, ЕК, ССА и др. общо – 31 проекта.

На събитието бяха отправени поздравителни адреси:

от Министъра на Земеделието г-н Кирил Вътев,  -  МЗХ.pdf  от Заместник министъра на Земеделието и храните г-н Георги Тошев, от Председателя на ССА, проф. д-р Виолета Божанова, от Изпълнителния Директор на Национална Асоциацията на зърнопроизводителите – г-жа Наталия Шукадарова, - НАЗ.pdf  от г-н Евгений Орашъков, Председател на УС на Българска Асоциация на Собствениците на Земеделски Земи - БАСЗЗ.pdf    и проф. д-р Георги Желев, Директор на Институт за Космически изследвания и технологии, БАН.