img

Йордански бизнесмени изявиха желание за сътрудничество

08.02.2012

 

Бизнесмените от Йордания проявиха интерес към инвестиции в закупуване и обработване на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за производството на зърнено-житни култури. Обсъдени бяха възможностите за производство на семена и елитни разплодни животни от генофонда на Института.

Гостите бяха информирани за проблеми, свързани с развъждането и селекцията на български породи овце и биволи, и за възможностите за производство на захарно, кръмно и салатно цвекло. Проявен бе интерес и към селекцията и отглеждането на сорго и суданка – култури, изключително подходящи за отглеждане при засушливи климатични условия.

Изключителен интерес предизвиква отглежданото в Института растение – Стевия (Stevia rebaudiana Bertoni), източник на естествени подсладители.


{backbutton}