img

Институтът по земеделие в Карнобат – първи в Източна Европа с инсталирана фенокамера

09.11.2021

На 1 ноември на територията на Института по земеделие в гр. Карнобат за първи в Източна Европа е инсталирана фенокамера. Фенокамерата е закупена по проект “ Pheno-Sense“ с цел валидиране на фенология на растителност от сателитни изображения с помощта на данни от фенокамера. Подобна камера ще помага за взимане на по-адекватни и по-бързи решения в управлението на земеделието.

Фенокамерите приличат на уебкамери, които наблюдават посевите. Те са инсталирани в мрежа по цял свят и могат да се правят сравнения с данни на глобално ниво. Важни са, тъй като данните от тях помагат за определяне на фенологията на растенията.

постдокторант, гл. ас. д-р Десислава Ганева-КиряковаЗащо е важно да се определи фенологията? Защото тя е тясно свързана със сезонните явления в живота на растенията. Фенологията е наука, която изучава повтарящи се биологични явления в живота на организмите, в зависимост от сезонното изменение на средата. Основите факторите, влияещи върху фенологията са слънчевата светлина, температурата и валежите. Фенологията е отговорна за изследване на възможните вариации и реакции на растението преди различните фактори на околната среда, опитвайки се да предскаже поведението му преди възможни нови екологични обкръжения. При продължително наблюдение се вижда по какъв начин тя се променя и има ли някаква връзка със затоплянето на климата и как промените влияят върху добивите.

Милен Чанев

Българският изследователски екип, който работи по проекта се състои от младия докторант Милен Чанев, който работи в Института по Земеделие в Карнобат и е докторант в ИКИТ-БАН, постдокторант, гл. ас. д-р Десислава Ганева-Кирякова, която е ръководител на проекта, и двама изследователи с богат опит, доц. д-р Лъчезар Филчев и проф. д-р Георги Желев, които са част от Института за космически изследвания и технологии към Българска академия на науките (ИКИТ-БАН).

Повече за проекта и цялата статия в изданието „Гласът на Карнобат“:

https://karnobat-voice.com/agro/institutat-po-zemedelie-parvi-v-iztochna-evropa-s-instalirana-fenokamera