img

Институтът по тютюна и тютюневите изделия изгради собствена фотоволтаична система за производство на зелена енергия

22.11.2023

Институтът по тютюна и тютюневите изделия изгради собствена фотоволтаична система за производство на зелена енергия с мощност до 50 kW.

Преодолявайки продължителни административни перипетии и финансови проблеми, Институтът по тютюна и тютюневите изделия - с. Марково на Селскостопанска академия успешно приключи проекта си за изграждане на „Фотоволтаична система за производство на  зелена енергия с мощност до 50 kW“. Научното звено е с напълно готово съоръжение и тече процедурата за подпис на договор с ИВН за включване в националната мрежа. 

Фотоволтаичната инсталация е разположена върху ремонтираните покриви на двете сгради на административния блок. Инсталацията е изградена с цел задоволяване консумацията на Института със енергия, собствено производство. Фотоволтаичният парк е включен в националната електропреностна мрежа чрез собствен трафопост, намиращ се в двора на Института. Така при недостиг или излишък на произведената енергия се осигурява най-икономичното електрозахранване на ИТТИ през цялата година.

Фотоволтаична система ще започне да произвежда зелена енергия след подписване на договор за включването и в националната електропреносна мрежа между ИТТИ и ЕРЮГ-EVN. 

Изградена е със собствени средства и безвъзмездно предоставени средства от дарители. ИТТИ изказва благодарност на дарителите за оказаната финансова подкрепа при изграждането на фотоволтаична система, която ще задоволява собствената консумация и ще спомогне за намаляване на разходите на Института при осъществяване на научно-изследователската си дейност