img

Институтът по овощарство – Пловдив към Селскостопанска академия беше посетен от студенти от Аграрния университет – Пловдив

05.04.2024

На 02.04.2024 г. Студентският съвет при Аграрен университет – Пловдив проведе организирано посещение в Института по овощарство – Пловдив към Селскостопанска Академия. 

Заместник-директорът на института, доц. д-р Мариета Нешева, представи структурата, научно-изследователската дейност, постиженията на колектива, както и възможностите за реализация на бъдещите професионалисти в Института по овощарство. Студентите от различни курсове и специалности на университета посетиха изследователските лаборатории по биотехнологии, вирусология, агрохимия и Лабораторно-оранжерийния комплекс на Института по овощарство, където имаха възможността да се запознаят с основните дейности извършвани в тях. При посещението си в овощните градини, на студентите бяха представени различни генетични ресурси и интересни опитни постановки.