img

Институтът по лозарство и винарство в Плевен - ген банката за вино на България

30.12.2021

Да се създадат единен винен бранд на България, както и стимули за сдружаване – включително и с общи марки на кооперации и осигуряване на приоритет по схеми от ОСП за пазарно ориентирани стопанства. Това са само част от залегналите мерки и приоритети в националната Стратегия за развитието на лозаро-винарския сектор за периода 2022 – 2027 г., изготвена от Министерството на земеделието, храните и горите в рамките на служебното правителство, информира в. „Български фермер“. Стратегията бе сред многото теми на 15-ото заседание на Тематичната работна група за изготвяне на Стратегическия план за ОСП, допълва публикацията.

В контекста на анализираните мерки към приоритет 3 „Подобряване на пазарната ориентация на лозарските стопанства чрез насърчаване на кооперирането, оптимизиране на сортовия състав и прилагане на подходящи техники за отглеждане на лозята“ статията е придружена от видео под наслов „Плевен – ген банката за вино на България“. В него с документални кадри и исторически преглед са илюстрирани възможностите на ефективно производство с уникалните сортове и научни постижения на Института по лозарство и винарство (ИЛВ) – Плевен, който е в структурата на Селскостопанска академия. 

Повече информация по темата „Правят единен винен бранд на България и регионални - за сдружени производители“ и видео за ИЛВ - Плевен вижте в уебсайта на в. „Български фермер“:

https://www.bgfermer.bg/Article/10495222