img

Институтът по фуражни култури-Плевен - основно научно звено в помощ на животновъдите

15.05.2019

Xраненето е основен и решаващ фактор за реализация на продуктивния потенциал на животните. Институтът по фуражни култури-Плевен е основното специализрано научно учреждение в България, работещо в областта на селекцията и технологиите на отглеждане на фуражните култури. На проведеното днес отчетно събрание директорът на Института проф. д-р Анелия Кътова представи проектите, по които работи колективът. През миналата година учените са реализирали 63 научни публикации, а признание за стойността на изследванията са откритите 199 цитирания. Институтът поддържа 19 сертификата в Патентно ведомство: 8 сорта люцерна, 2 сорта пролетен фуражен грах, 8 сорта многогодишни житни треви и 1 сорт пролетен фий. Тук се съхранява генофонд от 923 образци от различни видове фуражни култури, както и племенното ядро на Плевенската черноглава овца. На събранието присъства председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов, който даде оценка за работата на Института.