img

Институтът по аграрна икономика – партньор на бизнеса в проект за оползотворяване в земеделието на рециклирана утайка от пречиствателни станции

05.07.2019

Научно-приложен проект за „Възможностите за оползотворяване на утайки, получени при пречистване на отпадните води и ефекта им за устойчивото земеделие“ представиха учени на Института по аграрна икономика към Селскостопанска академия и експерти от „Софийска вода“. Партньорството между екипите на науката и бизнеса вече е в ход. Амбицията е до година и половина да се стигне до конкретни възможности за оползотворяване на утайките, получени при пречистването на отпадъчни води, в едно устойчиво земеделие, характеризиращо се с подхранване на почвите и с органично торене. 

„Голямо е натрупването на утайки в полетата на пречиствателните станции и това създава редица предизвикателства“, коментира проф. д-р Храбрин Башев от Института по аграрна икономика, който е и ръководител на проекта. По думите му „в перспектива проблемът ще се задълбочава. Спрямо прогнозите само след 1 година ще се достигне до натрупване на утайки от 160 хил. тона в страната“. Желяз Рангелов, заместник директор „Експлоатация и поддръжка“ в „Софийска вода“, конкретизира, че „годишно утайките, които се трупат от битовите води в страната, възлизат на около 157 хиляди тона“. Този проблем със своите социални, икономически и екологически измерения присъства и в останалите страни на ЕС. 

Според европейското законодателство до 2021 г. всички пречиствателни станции в Общността трябва да прилагат рециклиращи технологии, припомни Момчил Тодоров, директор на „Вътрешен одит, контрол на качеството и управление на риска в „Софийска вода“. За компанията, осигуряваща услугите водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчните води на територията на Столична община, Желяз Рангелов уточни, че повече от 10 години пречиства част от утайките, превръщайки ги в сухо вещество с годишни обеми от около 25-30 хил. тона, което се ползва от земеделските производители в Софийското поле. „Целта ни е в бъдеще да споделим опита си с останалите ВиК-оператори“, допълни Момчил Тодоров. Стана ясно, че при тази дейност, в сравнение с други държави, страната ни изостава. 

Водещото във финансирания от „Софийска вода“ проект са ползите за фермерите. Затова директорът Момчил Тодоров вярва в благотворното партньорство с екипа от Института по аграрна икономика. В него активна дейност изпълняват и младите учени гл. ас. д-р Даниела Цвяткова и гл. ас. д-р Ангел Саров. До края на 2020 г. научният колектив ще представи детайлен анализ за ползите от повторното използване в земеделието на рециклираната утайка от пречиствателните станции на големите градове.

„Става въпрос за точни лабораторни изследвания за ефектите от вторичното използване на водите при отделните култури и при различните по структура почви в страната“, посочи директорът на Института по аграрна икономика и част от екипа на проекта доц. д-р Божидар Иванов. Той уточни, че „много са важни резултатите, които учените ще получат по отношение на възможностите за използването на утайките в земеделието, за да можем да ги покажем на фермерите и същевременно да облекчим „Софийска вода“, като й създадем каналите и връзките с фермерите, и тя да прави повече за тях. Компанията вече има такъв опит и работи със земеделски производители, но се нуждае от разширяване на дейността си. „Знаем всички, че отпадъците са бреме, защото са свързани с разходи, както и от екологична гледна точка. От друга страна те дават възможност на самите земеделски производители да ги ползват като органични вещества, като торят с продукти от тях, вместо с конвенционалните торове. За целта експериментите, които ще се правят, ще бъдат на почви на територията от Софийска област и върху най-често разпространените в нея култури – предимно полски - зърнени и маслодайни, обясни доц. Иванов. По думите му „целта е експериментално да се види какви са възможностите тук и какви ще бъдат резултатите специално, ако това се внедрява в Софийска област. Нормално е, за да се спестят транспортни разходи, „Софийска вода“ да работи с фермери на нейната територия. Ще се даде възможност за производители от Софийска област, върху разпространените в нея почви да се направят и покажат резултатите. Ще се намери и оптималния вариант за рекламиране и популяризиране на най-добрия резултат от торене с рециклирани утайки от пречиствателните станции. Колкото до култури, става въпрос за масово разпространените в Софийска област полски култури – пшеница, царевица и слънчоглед. Ние сме реалисти и смятаме, че в партньорството си със „Софийска вода“ трябва да се доказваме, а не да го градим само на доверие. Едно доверие трябва да се защитава и всеки трябва да види ползите от нашето партньорство. Смятаме, че това са реалната среда и реалните потенциални възможности. Амбициите ни са с гледна точка на перспективата и бъдещето – да докажем, че можем да работим с бизнеса. Вече чухте, че има и други оператори и на други места. 

Другият момент е да мотивираме хората да идват да работят в науката с ясна визия с какво точно са полезни. Пример за това са двамата млади учени докторанти на Института по аграрна икономика. Те са едни от най-активните и полезни в проекта и работят с мотивиращото чувство за полезност на своята професия“, убеден е директорът на института по Аграрна икономика към Селскостопанска академия.