img

Институт по земеделие – Кюстендил към ССА – постижения през последните 10 години

29.09.2021

Новите черешови и ябълкови сортове създадени в научното звено на ССА

ДИМА

ПЪРВИЯТ БЪЛГАРСКИ САМОФЕРТИЛЕН ЧЕРЕШОВ СОРТ. Получен от кръстосването на сортовете Ван и Стела. Дървото е с умерена растежна сила. Притежава много добра родовитост. Плодовете узряват с около 3 дни след тези на Ван. Цъфтежът е късен. Плодовете са едри до много едри, плътномесести. По форма, оцветяване на кожицата и особености на плодовото месо и сока приличат на майчиния сорт Ван. Автори: Н. Христов; В. Георгиев Институт по земеделие - Кюстендил и авторите са наградени на 6-то Национално Изложение ИТИ, 2015 със златен медал и диплом за иновация! 

АЛЕКСТОН

НОВ, САМОФЕРТИЛЕН ЧЕРЕШОВ СОРТ. Кръстоска между Ван x Стела. Дървото е с умерен растеж. Плодоноси главно на едно и двегодишна дървесина. Дървото е със слаба растежна сила. Родовитостта му е много висока. Плодовете узряват почти едновременно с тези на Ван. Цъфтежът е средно ран. Плодовете са едри, широкосърцевидни, подобно на бащиния сорт Стела. Плодовото месо е плътно, с черночервено оцветена кожица и много добри вкусови качества. Автори: Н. Христов; В. Георгиев 

Победител в конкурс за иновации на Международна селскостопанска изложба - АГРА, 2019 в категория „НАУЧНИ РАЗРАБОТКИ”.

ВАСИНИКА

НОВ ЧЕРЕШОВ СОРТ. Получен от кръстосването на Ван и Стела. Растежната сила на дървото е средносилна. Образува средно гъста корона. Скороплоден и родовит сорт. Плодовете узряват с около 5-6 дни преди тези на Ван, с което успешно запълват времето между ранозреещите и среднозреещите сортове. Цъфтежът е ран. Подходящ опрашител е Стела. Плодовете са много едри широкосърцевидни до закръглени, с черно-червено оцветена плодова кожица. Плодовото месо е плътно с отлични вкусови качества. Автори: Н. Христов; В. Георгиев 

Институт по земеделие - Кюстендил и авторите са наградени на 10-то Национално Изложение ИТИ, 2017 със златен медал и диплом за иновация! 

БЕСАПАРА

Нов, оригинален ябълков сорт устойчив на струпясване. Сортът е получен от кръстоска между сортовете Флорина и Макфрии. Дървото е с умерена растежна сила, родовито и устойчиво на струпясване. Плодовете са със средно тегло от 180 до 200 g, яркочервено оцветени и с много добро качество на плодовото месо. Зреят към края на септември и се съхраняват до февруари при обикновени условия. Сортът е с редовна и висока родовитост. Плодовете са потребителски насочени с красив външен вид и отлични вкусови качества. Притежава дълъг период на съхранение при обикновени условия. Автор: А. Благов Сорт 

БЕСАПАРА е победител в КОНКУРС ЗА ИНОВАЦИИ, раздел „Сортови семена и посадъчен материал“ на АГРА, 2011.

МАРЛЕНА

Нов, оригинален ябълков сорт устойчив на струпясване. Получен е от кръстоска между Флорина x Макфрий. Дървото е с умерен растеж. Плодоноси главно на едно и двегодишна дървесина. Дървото е родовито и е устойчиво на струпясване, което е и основно предимство на сорта. Плодовете са едри – между 170 до 210 g. Те са покрити почти изцяло от светло червен покровен цвят. Зреят към 20 септември и се съхраняват до месец януари при обикновени условия. Притежава редовна и висока родовитост. Плодовете са с красив външен вид и отлични вкусови качества. Съхранява се продължително при обикновени условия. Автор: А. Благов 

МАРТИНИКА

Нов, оригинален ябълков сорт устойчив на струпясване. Сортът е получен от кръстоска между сортовете Прима и японския сорт Секай-ичи. Растежната сила на дървото е близка с тази на Прима. Плодоноси редовно и дава високи добиви. Плодовете на сорта са със средно тегло между 175 и 200 g. Ярко червено оцветени. Плодовото месо е с много добро качество. Зреят почти едновременно с тези на Елегия, през втората половина на септември. При обикновени условия се съхраняват до края на месец януари. Притежава редовна и висока родовитост. Плодовете са с красив външен вид и отлични вкусови качества. Съхранява се продължително при обикновени условия. Автор: А. Благов 

ГОРАНА

Нов, оригинален ябълков сорт. Той е получен от кръстоска между сортовете Прима и Купър 4. Дървото е с умерена растежна сила. Притежава висока родовитост, плододава главно на едно и двугодишна дървесина. Слабо чувствително на струпясване. Плодовете са едри (180 и 225 g), кълбовидно-конични със слаб восъчен налеп. Плодо- вата кожица е зелено-жълта, покрита с тъмночервен покровен цвят. Плодовото месо е твърдо, кремаво оцветено, сочно с много добро качество. Плодовете зреят към края на септември (20-30.09). При обикновени условия плодовете се съхраняват до края на месец януари. Сортът притежава редовна и висока родовитост. Съхранява се продължително при обикновени условия. Автор: А. Благов 

ЕЛЕГИЯ

Нов, оригинален ябълков сорт. Плодовете са със атрактивен външен вид и много добри вкусови качества. Съх- раняват се продължително при обикновени условия. Сортът е получен от комбинацията Прима х Купър 4. Дървото е с умерен до силен растеж. Плодоноси главно на едно и двугодишна дървесина. Дървото е родовито и е слабо чувствително на струпясване. Беритбената зрелост на плодовете настъпва през втората половина на септември. Тегло на плодовете e 170 – 180 g. Съхраняват се до края на месец февруари. Притежава редовна и висока родови – тост. Съхранява се продължително при обикновени условия. Автор: А. Благов 

СИЯНА

НОВ, ОРИГИНАЛЕН ЯБЪЛКОВ СОРТ. Практически устойчив на струпясване, подходящ за биологично производство на ябълки. Получен е от кръстосването на сортовете Флорина х Макфрий. Утвърден е от ИАСАС през 2015 г. Плодовете узряват 20-25 септември и се съхраняват до януари при обикновени условия. Дървото е с умерен растеж, устойчиво на струпясване. Върху подложка ММ 106 встъпва в плододаване на втората година след засаждането, има редовна и висока родовитост. Плодовете са средно едри (130-150 g), конично-кълбовидни, изравнени по форма и големина. Основният цвят на плодовата кожица е зеленикав до жълто-зелен, а покровният е светло червен равномерно разпределен.

Автори: Димитър Сотиров; А. Благов

Доц. д-р Илияна Кришкова

Гл. ас. д-р Симеон Крумов

От Институт по земеделие – Кюстендил

Публикацията е от последния брой на в. „Земеделска техника”, който можете да прочетете тук