img

Институт по зеленчукови култури "Марица" - Пловдив организира международен онлайн курс по фенотипиране

12.06.2023

Искате да разберете кое отличава един сорт от друг? Заповядайте да проучим заедно колекция от 250 сорта домати. Запишете се на нашия курс по фенотипиране.

Чрез участието си в курса ще получите фундаментални познания за фенотипиране на домати, което ще ви позволи да разберете по-добре генетичното разнообразие на този вид. Това е и една добра възможност за работа в екип и създаване на партньорства с изследователски групи от различни държави.

Курсът е подходящ за учени, агрономи, студенти, зеленчукопризводители, граждани – любители градинари. Официален език е английски, но ще бъдат предложени възможности за превод на български.

Участието е безплатно, но се изисква регистрация. За повече информация:

http://harnesstom.eu/en/publications-1-2/publications-1-1.html?fbclid=IwAR1XIkguQFjp-FUBlJdTv3pX2eBwRUYsUeMLxCwlmCe8x6uybbrRFz8NSec