img

Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян организира 27-та международна конференция „ЕкоМаунтин 2024“

10.04.2024

Заповядайте за конференцията „ЕкоМаунтин 2024“ на 16 и 17 май в ИПЖЗ – Троян 

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян от Селскостопанска академия, организира 27-та научна конференция с международно участие „ЕкоМаунтин 2024“ на тема „Екологични проблеми на планинското земеделие“. Форумът ще се състои на 16 и 17 май в ИПЖЗ – Троян. В организацията участват още Селскостопанска академия и Федерацията на научно-техническите съюзи под патронажа на министъра на земеделието и храните и председателя на Селскостопанска академия.

Тематичните направления на конференцията включват пет раздела със съответстващите им подраздели:

 • Животновъдство
 • развъждане, селекция и репродукция в животновъдството
 • технологии на хранене и отглеждане на селскостопанските животни
 • качество на суровините от животновъдството
 • икономика и мениджмънт в животновъдството
 • Фуражно производство и ливадарство
 • генетични ресурси и селекция при фуражните култури
 • технологии на отглеждане на фуражните култури
 • естествени и изкуствени ливади и пасища
 • икономика и мениджмънт при производството на фуражи
 • Трайни насаждения
 • генетични ресурси, селекция, биотехнологии
 • технологии   – традиционни, устойчиви, биологични
 • размножаване и посадъчен материал
 • растителна защита
 • качество на плодове
 • икономика и мениджмънт при трайни насаждения
 • Общо земеделие
 • икономика и мениджмънт
 • Преработка на растениевъдна и животновъдна продукция
 •  преработка на плодове, зеленчуци, зърнени храни и други суровини от растениевъдството
 • преработка на мляко, месо и други продукти от животновъдството
 • икономика, мениджмънт и туризъм при производството на растениевъдна и животновъдна продукция

Екипът на Института по планинско животновъдство и земеделие – Троян кани всички земеделски производители на 27-та научна конференция с международно участие „ЕкоМаунтин 2024“ на тема „Екологични проблеми на планинското земеделие“ на 16 и 17 май 2024 г.