img

Институт по лозарство и винарство – Плевен организира семинар за устойчивото развитие на лозаро-винарския сектор

01.03.2024

Организатори на събитието бяха Министерството на земеделието и храните и ИЛВ – Плевен 

"Актуални аспекти на устойчивото развитие на лозаро-винарския сектор в условията на климатични промени и динамична пазарна среда" – темата засегнаха учени гости по време на семинар в Конферентната зала в Палата 7 в Международен панаир – Пловдив. Организатори по време на изложението АГРА 2024 бяха Министерството на земеделието и храните и Институт по лозарство и винарство – Плевен, част от Селскостопанска академия. Пловдив за поредна година стана домакин на изложенията АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ, а Селскостопанска академия беше силен партньор на изложбата заедно с интересните представяния на своите институти. Звената от страната показаха иновации и обмениха практика и опит с фермерите и посетителите на изложението. 

Семинарът за актуалните аспекти на устойчивото развитие на лозаро-винарския сектор беше събитие за споделяне на акценти и резултати от научноизследователската работа на Институт по лозарство и винарство - Плевен, ССА. Също и неизменна част от деловата програма на АГРА 2024 г. Събитието откриха проф. Елена Тодоровска, главен научен секретар на Селскостопанската академия и доц. д-р инж. Емил Цветанов, директор на Института по лозарство и винарство в Плевен.

В рамките на деловата програма на АГРА 2024 г. Институт по лозарство и винарство – Плевен заедно с Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ - Русе посрещнаха гости и заинтересовани страни по време на семинара "Актуални аспекти на устойчивото развитие на лозаро-винарския сектор в условията на климатични промени и динамична пазарна среда". 

На него бяха представени темите: „Селекцията на лозата в ИЛВ - Плевен - резултати и перспективи“, където доц. д-р Илиян Симеонов от Отдел „Селекция, винарство и химия“ представи новости и резултати. 

Информация за сортовете лози, създадени в ИЗС ”Образцов чифлик”, високопродуктивни, с подобрено качество и екологично пластични, в помощ на българските производители на десертно грозде и на винопроизводителите, представи доц. д-р Галя Дякова от ИЗС „Образцов Чифлик“ – Русе. 

Темата за „Фитосанитарен мониторинг – ключов елемент от интегрирания контрол и управление на вредителите по лозата“ разшири доц. д-р Николай Генов от отдел „Технологии и растителна защита“ от ИЛВ – Плевен, ССА. 

А „Възможностите за финансиране на дейността в лозаро-винарския сектор“ пред публиката разказа гл. ас. д-р Даниела Димитрова от отдел „Технологии и растителна защита“, ИЛВ – Плевен. 

Лекция на тема „Брандирането като водеща стратегия за развитието на винения туризъм“ представи гл. ас. д-р Владимир Димитров от отдел „Технологии и растителна защита“ в ИЛВ – Плевен, ССА. 

Институтът по лозарство и винарство в Плевен е на повече от 120 години. Лозовите му масиви включват 360 дка винени лозя, 160 дка десертни, 20 дка маточници и около 9 дка вкоренилище. От тях през миналата година са добити 83 тона грозде. Продадени са 25 тона, а 58 тона са преработени на вино. Произведени са 36 тона вино - 25 тона бяло и 8 тона червено. Гордост на института е избата, в която се намира енотеката, съхранила вина, бутилирани през 1892 година. В нея се пазят вина с колекционерска стойност.