img

Институт по животновъдни науки - Костинброд на 70 години

20.10.2020

През 2020 г. Институтът по животновъдни науки - Костинброд, който е в структурата на Селскостопанска академия, отбелязва 70-годишния юбилей от своето създаване. 

Образуван през 1950 г. и започвал научната си дейност с едва 8 сътрудници, Институтът по животновъдни науки (ИЖН) – Костинброд извървя дълъг и възходящ път на развитие. В съвременна България доказано е една от най-значимите изследователски организации в животновъдството – отрасълът от първичния икономически сектор, свързан с развъждане и отглеждане на селскостопански животни и получаване на продукция от тях.

Висококвалифицираният научен екип на ИЖН – Костинброд провежда съвременни изследвания в областта храненето, технологията на фуражите, екологията и качеството на животинската продукция, физиологията, развъждането и генетиката на селскостопанските животни и птици. Учените от Института са с признат авторитет в чужбина и участието им в редица национални и международни научни проекти е свързано с решаването на актуални проблеми в животновъдната наука и практика. През годините ИЖН –Костинброд е завоювал важни позиции в областта на животновъдната наука, поддържайки високо ниво в подготовката на млади учени и успешно сътрудничество със сродни организации в Европа и света. 

Институтът по животновъдни науки – Костинброд посвещава на своя 70-годишен юбилей научна конференция с международно участие под надслов „Животновъдната наука – предизвикателства и иновации”, която ще се проведе на 5 ноември 2020 г.