img

Институт по фуражните култури – Плевен с активно участие на международното изложение АГРА 2024

29.02.2024

Институт по фуражните култури – Плевен взе активно участие на Международния панаир в Пловдив Агра 2024. В резултат на дългогодишната селекционна дейност Институтът предложи своите нови сортове едногодишни и многогодишни житни и бобови фуражни култури, отговарящи на съвременните изисквания за производство на фуражи и опазване на околната среда. Най-новите сортове – грах „ИФК ТАНДЕМ” и люцерна „ИФК КАРИНА” се отличават с висока продуктивност, съчетана с високо качество на фуража и семената, устойчивост на стресови фактори, добра адаптивност към условията на средата и с висок икономически, социален и екологичен ефект. Гаранция за успеха и разпространението на новите сортове е тяхното семепроизводство.

Интересът към научните продукти и разработки на ИФК бе голям от български и чуждестранни фермери и земеделци.Б) Министър Вътев връчи награди за научни постижения в конкурса за иновации на Агра 2024

Институтът представи свои иновативни разработки, в резултат на дългогодишна научна дейност на академичния колектив, в „Конкурс за иновации”. 

Конкурсът за иновации, представени на изложбите АГРА, ВИНАРИЯ И ФУДТЕХ, отличи най-авангардните предложения. Той се организира по инициатива на Международен панаир Пловдив с подкрепата на Министерство на земеделието и Селскостопанска академия. Депозирани са 32 заявки за иновативни продукти и технологии, от 35 фирми и 15 научни института, които се състезаваха в 8 категории. Комисията по иновации, оценила иновативните продукти, бе съставена от изявени учени и експерти от всички браншове.

Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев връчи награди за научна дейност и разработки в конкурса за иновации на Международното изложение Агра 2024

Повече български семена, повече обработваема земя и повече български плодове и зеленчуци пожела министърът на земеделието и храните Кирил Вътев, след като награди отличените в категорията "Научни разработки". Институт по фуражните култури – Плевен спечели най-високото отличие в конкурса – Плакет и Дипломи за иновации за представените четири иновативни технологии: технология за семепроизводство на многогодишни житни треви; технология за производство на фураж и семена от пролетен фуражен грах; технология за създаване и използване на ливади и пасища и технология за отглеждане на техническо сорго (метла).

В) ИФК – Плевен бе високо оценен  от Постоянната комисия за иновации и технологии към Селскостопанска академия, която с решение на УС на ССА, протокол № РД-02 от 15.12.2023 г. утвърди четири иновативни технологии със Свидетелства за научни продукти:

ü  Технология за производство на фураж и семена от пролетен фуражен грах (Свидетелство № 07 от 22.12.2023 г.);

ü  Технология за създаване и използване на ливади и пасища  (Свидетелство № 08 от 22.12.2023 г.); 

ü  Технология за производство на многогодишни и едногодишни житни фуражни треви (Свидетелство № 09 от 22.12.2023 г.);

ü  Технология за производство на техническо сорго (Свидетелство № 06 от 22.12.2023 г.)

Г) Проф. д-р Ивелина Николова бе отличена от Селскостопанска академия със СЕРТИФИКАТ  ЗА АКТИВНА ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА 2022 ГОДИНА

Д) Участието на Институт по фуражните култури – Плевен на Международния панаир Пловдив Агра 2024 бе отбелязано и в медиите с основен акцент на Науката и научните разработки на Института

(АГРО ТВ; AGRO TV BULGARIA) https://www.youtube.com/watch?v=TXUeiCGFIi0