img

Институт по царевицата – Кнежа победител в категория „Нови сортове“ на „ИТИ’2020“

24.02.2020

На ХIV-то Национално изложение ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ „ИТИ’2020“, Институт по царевицата – Кнежа, който е в структурата на Селскостопанска академия, бе награден с четири Златни плакета за победител в категория „Нови сортове“ c разработките: царевични хибриди Кнежа 320, Кнежа 564, Кнежа 565 и Кнежа 564.

Предложените хибриди са едни от най-предпочитаните групи на зрялост на царевицата като селскостопанска култура и могат да задоволят всяко търсене на земеделските производители.

Създадени са при агроклиматичните условия за страната, отчитайки всички промени в тях. Доказали са качествата си и в сортоизпитване и признаване от Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС). По биологични и стопански качества не отстъпват на чуждата селекция.

Царевичен хибрид Кнежа 320, обогатява набора от хибриди в относително свободната ниша в ранната група на зрялост. Освобождава площите навреме и създава възможност за качествена подготовка на засяване на есенно зимните култури в оптимален агротехнически срок. 

Авторски колектив: доц. д-р Димитрина Илчовска, доц. д-р Миладин Генов, доц. д-р Наталия Петровска, доц. д-р Валентина Вълкова

Царевичен хибрид Кнежа 564 е икономически ефективно решение на проблема със зърното за фураж и промишлена преработка в България, притежава висок рандеман на зърно 87-90% и голяма биомаса. При естествени условия на отглеждане е със средна устойчивост към обикновена главня – напада се до 2,8%.

Авторски колектив: доц. д-р Георги Йорданов, доц. д-р Миладин Генов

Царевичен хибрид Кнежа 565 се характеризира със стабилен добив и устойчивост на променливи климатични условия. Бързо изпуска влагата и реализира висок добив.

Автор: доц. д-р Наталия Петровска

Царевичен хибрид Кнежа 648 е с висока адаптивност на биотичен и абиотичен стрес и стабилен добив при различни условия на отглеждане. Реализира висок добив на зърно и биомаса.

Авторски колектив: доц. д-р Наталия Петровска, доц. д-р Иванка Генова

Всички царевични хибриди на Институт по царевицата – Кнежа съчетават висока продуктивност и устойчивост към икономически важни болести и неприятели по царевицата.