img

ИЛВ - Плевен в представяне на „Лозарството по българските земи от възникването му до 20-и век“

27.02.2024

В рамките на деловата програма на „Винария“ 2024 г. сдружение „Лоза и вино“ и Институтът по лозарство и винарство (ИЛВв Плевен, от структурата на Селскостопанска академия представиха уникалния научен труд на доц. Тодор Начев „Лозарството по българските земи от възникването му до 20-и век“, защитен през 1981 г. Участие в събитието взе и дъщерята на автора Дениза Димитрова

Разработката съдържа научни доказателства за това, че лозарството и винарството по нашите земи води началото си от преди повече от 8000 години

„Няма друга страна в Европа, която да притежава такова изследване“, спомена в словото си доц. Ангел Иванов, председател на сдружение „Лоза и вино“. В памет на своя баща слово произнесе и Дениза Димитрова.

Маргарита Христова, редактор на сп. „Лоза и вино“, в чийто бр. 1 от тази година беше публикувана дисертацията, прочете впечатляващи откъси от работата, свързани лозаро-винарските традиции през вековете, лозаро-винарските практики, законодателството и др. 

Този дисертационен труд може и трябва да бъде в основата на винарския туризъм в България.