img

„Енигма CLP“ на ДЗИ - Генерал Тошево – първият ни слънчогледов хибрид устойчив на синя китка

26.03.2020

Добруджанският земеделски институт в Генерал Тошево, като научно звено от структурата на Селскостопанска академия, създаде първия български хибрид слънчоглед, в който чрез селекция са включени гени за устойчивост срещу паразита синя китка. След успешно изпитване и последвало одобрение от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) Слънчогледовият хибрид „Енигма CLP“ показа конкурентоспособни качества и заслужи наградата „Плакет“ в раздел „Сортови семена и посадъчен материал” в Конкурса за иновации на Международната селскостопанска изложба АГРА 2020

Създаден е по технологията ClearfieldPlus®, при която по време на вегетацията се контролират както едногодишни житни и широколистни плевели, така и паразитът синя китка. 

Асистент Георги Георгиев от Отдел „Селекция на слънчогледа“ на ДЗИ – Генерал Тошево, който е и изобретател на слънчогледов хибрид „Деведа“, заслужил една от наградите на ССА в миналогодишния конкурс за иновации на изложението АГРА, потвърди, че новият лауреат„Енигма CLP“ е първият хибрид в България, създаден по технологията ClearfieldPlus. Като член на авторския му колектив, той допълни характеристиките му като устойчив е на мана и синя китка и средно устойчив на фома и фомофобсис. Оптималната гъстота на посева му е 63000-65000 растения на ha. По описанието на учения, „Енигма CLP“ е мъжко фертилен, двулинеен хибрид, селектиран по метода на междулинейната хибридизация. Създаден е като средно ранозрял с височина на растенията 180-190 cm. Диаметърът на питата му е 22-24 cm, а семената – средно едри, черни, със сиви ивици по края и средата. Масата на 1000 семена е 50-60 g.

Новият слънчогледов хибрид е и високодобивен. В ДЗИ – Генерал Тошево продукцията от него е 3,95 t/ha. Съдържанието на масло в семената му е 47-49%, което го определя и като високомаслен. Подходящ е за цялата страна. „Сухоустойчив е, може да се засява и в Южна България“, посочи ас. Георгиев от Института в Ген. Тошево.

Водещ автор на „Енигма CLP“ е доц. д-р Галин Георгиев, завеждащ Отдел „Селекция на слънчогледа“ на ДЗИ – Генерал Тошево. В авторския колектив участват още доц. д-р Нина Ненова, проф. Валентина Енчева, асистент Пенка Пеевска, ас. Георги Георгиев и гл. ас. д-р Даниела Вълкова – научен секретар на Института.

На изложението АГРА 2020 ДЗИ – Генерал Тошево представи и селекцията на зимен фуражен ечемик за биопроизводство.