img

Допълнителен бюджет от 5,5 млн. лв. иска Селскостопанската академия

24.06.2022

Ръководството на Селскостопанската академия (ССА) отправи обосновано искане за допълнителен финансов ресурс от 5,5 млн. лв. в бюджетната субсидия на Академията, който ще премахне несправедливото несъответствие в заплащането на една и съща категория учени, информира сайтът Agri.bg.

ССА е първостепенен разпоредител с бюджет и получава финансиране директно от Министерството на финансите. Одобреният за нея бюджет за 2022 г. е 32 310 200 лв. Увеличените пари спрямо 2021 г. са 774 000 лв., но са свързани само с повишаване на минималната работна заплата на 710 лв., припомня публикацията. 

В допълнение е посочен и проблема със сериозни различия в заплащането (с около 40%) на учени на еднакви длъжности в ССА и във ВУ, отговарящи на еднакви изисквания по закон. Същевременно „над 85% от публикационната и иновационната активност в областта на аграрните науки се създава в институтите на ССА, посочва депутатът Елисавета Белобрадова във  въпрос към министъра на земеделието, като го пита какво е направило Министерството на земеделието, за да осигури на ССА допълнителен ресурс за второто полугодие на 2022 г.

В средата на месец май председателят на Селскостопанската академия изпрати писмо до премиера, министрите на финансите, земеделието, образованието, околната среда, иновациите и растежа и до съответните председатели на комисии с информация за драстично намалелите средства за аграрна наука през последните 20 години, както и изследователи в институцията – от 786 души през 2003 г. до 479 души през 2021 г. Същевременно към аграрната наука има големи очаквания във връзка със Зелената сделка на Европа.

„Становището на ССА е отразено в официалното становище на Министерството на земеделието при междуведомственото съгласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.” уверява министърът в оставка Иван Иванов.

Информацията в уебсайта на Agri.bg: https://agri.bg/novini/doplnitelen-byudzhet-ot-55-mln-lv-iska-selskostopanskata-akademiya