img

Докторантски лекцион в Института по аграрна икономика

23.09.2021

В Института по аграрна икономика продължава ежеседмичен докторантския лекцион, на който младите учени представят етап от своята научна дейност. Лекционната част от следващата среща ще бъде представена от докторант Васил Стойчев.

Първата лекция бе на  15.09.21 г., в  зала 1 на Института по аграрна икономика – ССА.  Идеята е да се акцентира върху това какво изследват, защо го правят и редом с представянето на акценти от научната работа, да се предизвика дискусия.   Това открои  като цел на новото  начинание  директорът на Института по аграрна икономика доц. д-р  Божидар Иванов. Той подчерта, че представянията на този етап ще са от младите учени, асистенти, докторанти и главни асистенти. А зададените въпроси и активността на дискусията, последвала първата лекция, на ас. Михаела Михайлова, за поземлените отношения и влиянието на институционалната среда върху българското селско стопанство, показа ефективността и ползата от подобен научен обмен.

Ас. Михаела Михайлова представи свои анализи и изводи, въз основа на използваните  модели – четири нива на социалено-икономически анализ „разработен от Оливър Уилямсън и Еленор Остром (1997) и разгледан от страната на устойчивото развитие и границите на пазара на земята от Hurrelmann (2002).

Публикацията можете да видите и на уебсайта на Института