img

Доц. д-р Дина Атанасова: При биологично земеделие добивите остават сравнително постоянни

17.11.2020

В интервю за рубриката „Агроспектър“ на видеоканала Добруджа ТВ доц. д-р Дина Атанасова- ръководител на секция „Агротехника“ в Института по земеделие – Карнобат, представя постиженията на научното звено към Селскостопанска академия в областта на биологичното земеделие. От 15 години в специално сертифицирано поле Институтът съчетава отглеждането на зърнено-житни култури в сеитбообръщение и биодинамично земеделие. Подходът им като потребители, които искат да получат продукция с много добро качество, през последните години е провокиран от сушата, която срива добивите при конвенционалното производство. В същото време в полето им за биологично земеделие добивите остават сравнително постоянни – от 300 до 450 кг от декар. Тази година те са 350-400 кг/дка без внасяне на никакви торове, препарати и естествено без използване на ГМО сортове или хибриди. Това един подход на много тясно взаимодействие на човека с природата, обяснява доц. Атанасова.