img

Добруджански земеделски институт – Ген. Тошево с отличие „Принос в механизацията“

02.12.2022

Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево получи отличието   в направление „Механизация на земеделското производство“, категория „Големи стопанства“, в деветото издание на конкурса „Принос в механизацията на земеделието“. Наградата получи доц. д-р инж. Илия Иванов Илиев, директор на ДЗИ Генерал Тошево.

Традиционната церемония по връчването на годишните награди на изданието се състоя в зала „Инж. Стоимен Сарафов“ на НТС, София на 1 декември, рождената дата на в. ,,3емеделска техника“, и се превърна отново в Празник на механизацията. 

Организатори на конкурса са Министерство на земеделието, Селскостопанска академия, Русенски университет ,,Ангел Kънчев“, Аграрен университет – Пловдив, Научно-технически съюз по машиностроене и вестник ,,Земеделска техника“. 

Официални гости бяха инж. Илиян Андреев от Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ в Министерството на земеделието, проф. д-р Светла Янчева – заместник-ректор на Аграрен университет – Пловдив и доц. д-р инж. Атанас Атанасов от Русенски университет ,,Ангел Kънчев“. 

Водещ на церемонията и представител на Селскостопанска академия бе проф. д-р инж. Снежан Божков от Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” към Академията. Ученият е член на Управителния съвет на Българската асоциация по механизация на земеделието, национален експерт към НТС по машиностроене и експерт към Националната агенция за оценяване и акредитация към МС на Р България. 

В уводното си слово проф. Божков представи характера и целите на инициативата, като посочи, че интересът към конкурса не стихва, а връчването на годишните награди се превръща в Празник на механизацията. Доказателство за това е тазгодишното му девето поредно издание. 

През 2022 г. в конкурса по направление  „Български производител на земеделска техника” участват 7 фирми с 13 машини, по направление  „Иновации” – 9  фирми с 15 машини, а по направление „Механизация в земеделското производство” – 17 земеделски производители. Победителите получават плакет за всяка фирма и диплом за всяка машина, като признанието се отнася до целия производствен процес – от създаването и предлагането до използването на иновативни машини в производството. През 2022 г. отличието е наречено „Единение”, Единение на образование, наука и бизнес – на ученици, студенти, научни работници, земеделски производители и търговци на земеделска техника за прилагане на иновативни технологии с иновативни машини. Благородната кауза „Единение” е осъществима дори и в трудни години, убедени са организаторите на конкурса.

Проф. Божков прочете поздравителен адрес от името на председателя на Селскостопанска академия проф. дн инж. Мартин Банов, с който академичната общност заяви подкрепа на „основната мисия – да бъдат обединени бизнес, наука и образование за иновативно и устойчиво земеделие“ по случай традиционния Празник на механизацията. 

Поздравления поднесоха и проф. д-р Светла Янчева – от името на ректора Христина Янчева на Аграрен университет – Пловдив и доц. д-р инж. Атанас Атанасов от името на акад. Христо Белоев, ректор на Русенски университет ,,Ангел Кънчев“.

Главният редактор на в. „Земеделска техника“ доц. Милка Бобева проследи историята на конкурса и представи мисията на медията в нейното вече 32-годишно успешно присъствие в помощ за земеделските производители и сектор механизация в селското стопанство у нас. „B далечната 1894 г. изтъкнатият земеделски деец Янко 3абунов създава първото земеделско издание вестник ,,Орало“ , чието мото е: ,,Мотиката и оралото хранят целий свят“. Идеята, че без машини няма земеделие, е прегърната и от правоприемника му, вестник ,,3емеделска техника“. През 2014 г., по случай 120 години от излизането на първото земеделско периодично издание, се създаде годишният конкурс за ,,Принос в механизацията на земеделието“. През годините той се наложи като водещо събитие в сектор ,,3емеделие“. Благодарим на всички, които подкрепят инициативата и на участниците в конкурса!“, заяви доц. Бобева.