img

Демонстрация на саморегулиращо се напояване в Института по овощарство - Пловдив

19.05.2022

Саморегулиращо напояване демострираха в Института по овощарство – Пловдив 


Екипът показа техника за подземно напояване, която използва действителната сила на засмукване на заобикалящата почва


В периода 11-13 май 2022 г. Институтът по овощарство – Пловдив към Селскостопанска академия беше домакин на работни срещи по проект DIVAGRI “Начини за разнообразяване на приходите в Африка чрез биобазирани и кръгови селскостопански иновации”. Изпълнението на проекта се финансира по Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Участници са 21 партньори от Германия, Австрия, България, Южна Африка, Намибия, Гана, Ботсвана, Турция, Мозамбик, Испания, Северна Македония. Координатор на проекта за България е гл. ас. д-р Светослав Малчев от Институт по овощарство – Пловдив.

На 12 май се проведе първата DIVAGRI работна среща на консорциума. На 13 май в опитното насаждение в Института се проведе обучение на членовете на консорциума за инсталация и мониторинг на SLECI система. Технологията “SLECI” (саморегулиращо, нискоенергийно, глинесто напояване) 


е техника за подземно напояване, която използва действителната сила на засмукване на заобикалящата почва за регулиране на отделянето на вода от системата, спестявайки вода и енергия


Неговата концепция, производство и монтаж са прости, а материалите и продуктите използвани за производството са на биологична основа. Водата се транспортира чрез глинени тръбчки, които имат по-високо смукателно напрежение от приложеното хидравлично налягане, така че повърхността им остава влажна. 

След обучението по инсталацията на системата бяха демонстрирани съвременни методи за мониторинг и оценка на агроклиматичните условия в насаждението, състоянието на дърветата и качеството на получената продукция.

Срещата и обучението се проведоха в хибридна форма като физически присъстваха 31 участници и представители на всички партньори във виртуалната стая създадена за провеждане на срещата, администрирана от университета Висмар в Германия (HSW).