img

Демо ден в ИЗК „Марица“ - умно торене на разумен разход

17.05.2024

На 14 май т.г. Институтът по зеленчукови култури (ИЗК) „Марица“ - Пловдив на Селскостопанска академия бе домакин на демонстрация на технологии за прецизно земеделие, включително и на решенията на Ondo - Smart Farming Solutions - в модернизираната оранжерия на научното звено. Демонстрационният ден бе организиран по проект #AgroDigiRise на AgroHub.BG.

За присъстващи бе осигурена възможност да разберат как с инсталираните нови технологии в оранжерията се прецизират използваните схеми за торене на зеленчуци, за да се намали количеството на торове и се увеличат добивите

Водещ на демонстрацията бе доц. д-р Иванка Тринговска, експерт по агрохимия и зеленчукопроизводство в ИЗК „Марица“ – Пловдив.