img

Центърът за икономически изследвания към ИАИ: Само за година брутната стойност от зърнени и маслодайни култури е скочила с над 55%

14.01.2022

Перфектната реколта от пшеница и високите цени, постигнати през миналата година при всички зърнени и маслодайни култури, са причина за постигане на рекордни стойности в земеделието. Добавената му стойност, по прогноза на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (САРА) на Института по аграрна икономика към Селскостопанска академия, ще надхвърли 4,2-4,3 милиарда лева, информира сайтът Sinor.BG.

В последния анализ на Центъра за декември 2021 г. се отчита, че делът на зърнените и маслодайни култури, които преди това формираха около 50% от Брутната продукция от селско стопанство, през 2021 г. ще се увеличи до над 60%. А брутната продукция от зърнени и маслодайни култури, по оценки на САРА, ще бъде с около 55% над нивата от 2020 г., сочи публикацията. Тези прогнози се базират на предварителната оценка на НСИ. Според нея ръстът на брутната продукция в зърнопроизводството ще бъде 61%, а при маслодайните култури – 54%. 

Прогнозата за 2022 година при зимните култури е, че площите с пшеница се очаква да достигнат 1,15 милиона хектара, или 11,5 млн. дка, с ечемик – 117 хил ха., или близо 1,2 млн. дка, а при рапицата - 133 хил.ха, или 1,3 млн. дка. Площите са почти аналогични с тези от 2021 г. и са осреднени през последните години.

По отношение на пазара, икономистите от САРА припомнят, че през декември миналата година се отбеляза едно от най-големите увеличения на изкупните цени от началото на пазарната година. Ечемикът нараства за месец с 17%, а пшеницата с 13%. Около празниците по традиция на пазарите се очаква затишие, но от януари търсенето ще остане силно, което ще продължи да движи цените нагоре, но с по-бавен темп, предвиждат от Центъра.

Информацията за анализа на САРА за декември 2021 г. четете в уебсайта на Sinor.BG:

https://sinor.bg/62993-CAPA-samo-za-godina-brutnata-stojnost-ot-zarneni-i-maslodajni-kulturi-e-skochila-s-nad-55