img

Базите данни на CABI и CAB Abstracts, интегрирани в платформата Web of Science, вече са видими за българските изследователи

23.01.2023

От началото на 2023 г. Министерство на образованието и науката осигури достъп до CABI: CABI Full Text, CAB Abstracts и Global Health през платформата на Web of Science. Това стана възможно в резултат както на упоритата работа на представители на Web of Science в България, така и с подкрепата на редица научни институции и висши училища в България, които защитиха успешно тезата от необходимостта да се ползва информацията от тези бази. Една от тези институции е Селскостопанска академия.

CABI предоставя авторитетна изследователска информация за селското стопанство, околната среда и свързаните с тях приложни науки за живота. Включва данни от списания, книги, сборници, монографии, технически отчети и други от 1910 г. насам. В нея се обхващат над 700 списания от 81 държави и съдържа пълен текст на над 647 хил. записа (по данни към м. април 2022 г.). Сред тях са и петте научни списания на ССА:  

  1. Животновъдни науки;
  2. Икономика и управление на селското стопанство;
  3. Почвознание, агрохимия и екология;
  4. Растениевъдни науки;
  5. Bulgarian Journal of Agricultural Science (списанието се индексира и в Web of Science Core Collection).

През 2016 г. е подписано споразумение между ССА и CABI, което осигурява пълнотекстов достъп до съдържанието на нашите списания. Днес това доведе до възможността те да   бъдат на разположение, да бъдат видими за още по-голям брой учени по цял свят, които ползват Web of Science за достъп до научна информация.

Достъпът до CABI е осигурен за всички структурни звена на ССА чрез Web of Science All Databases.