img

Агробиоинститут – София в Европейската нощ на учените 2020

25.11.2020

През 2020 година Европейската нощ на учените ще се проведе на 27, 28 и 29 ноември. Този път тя е посветена на „Здравето на растенията“. Агробиоинститут, който е в структурата на Селскостопанска академия, планира да организира в рамките на нощта редица интригуващи дейности и активности, конкурси за рисунки, снимки, есета, видео материали (мултимедийни презентации), които да популяризират растенията, като качествена и здравословна храна и източник на чиста околна среда.

Актуална информация свързана с планираните събития, програма и конкурси може да намерите на сайта на Агробиоинститут – София: www.abi.bg 

Проект FRESHER (Find Research Everywhere, SHare and expERience), в който участва и Агробиоинститут – гр. София, е посветен на Европейската нощ на учените 2020. Той се финансира от Европейската комисия по дейностите Мария Склодовска-Кюри на програма „Хоризонт 2020“. Проектът е с продължителност 12 месеца, с координатор Център за изследвания и анализи и участващи 20 партньори и 35 асоциирани партньори.