img

Доц. д-р Георги Георгиев

Телефон: +359888763557 Имейл: go1958go@abv.bg

Завършва Аграрен университет гр. Пловдив през 1984 г., специалност „Полевъдство”. Работи като агроном в с. Морава и в Института по соята–Павликени (1983-1985). Назначен е за научен сътрудник в Института по соята през 1985 г. През 1996 г. защитава дисертация и получава научна степен „доктор”, а през 1999 г. придобива академичната длъжност „доцент”. Ръководил е 4и  е участвал  в 6 планови и 3 извънпланови научни проекта. Водещ автор е  на 4  разработени и утвърдени технологии за производство на соя. Бил е ИД Директор на Института по соята-Павликени (1999-2000), зам. Директор на Института по фуражни култури –Плевен отговарящ за филиала в гр. Павликени (2001-2008),  Директор на Опитна станция по соята ДП (2008 - март 2016). Има публикувани 80 научни и над 40 научно-популярни статии в областта на агротехниката и влиянието на агрометеорологичните условия върху развитието и продуктивността на соята. Участва в разработването на експертни становища свързани с подпомагането на протеиновите култури и в адаптирането на агротехниката при конвенционалното и биологичното производство на соя у нас, съобразно Европейските регламенти  и критериите на асоциация „Дунавска соя”.