Име
BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE Прегледай
РАСТЕНИЕВЪДНИ НАУКИ Прегледай
ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ Прегледай
ПОЧВОЗНАНИЕ АГРОХИМИЯ И ЕКОЛОГИЯ Прегледай
ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО Прегледай
СЕЛСКОСТОПАНСКА НАУКА Прегледай
Селскостопанска техника Прегледай
JOURNAL OF MOUNTAIN AGRICULTURE ON THE BALKANS Прегледай