Проф. д-р Таня Хубенова

Телефон: +359 32 956033 Имейл: iraplv@abv.bg

Директор на Институт по рибарство и аквакултури - Пловдив