Доц. д-р Пламен Маринов-Серафимов

Телефон: +359064805882 Имейл:

Директор на Институт по фуражните култури - Плевен