Доц. д-р Наталия Петровска

Телефон: +35991327163 Имейл: mri_kneja@abv.bg

Директор на Институт по царевицата - Кнежа