Доц. д-р Надежда Палова

Телефон: +35955517793 Имейл: aes_sredets@abv.bg

Директор на Научен център по земеделие - Средец