Проф. дн Ирена Атанасова

Телефон: +35929059600 Имейл: i.d.atanassova@abv.bg

Директор на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров” - София