Доц. д-р Ганка Баева

Телефон: +35943162039 Имейл: iremk@mail.orbitel.bg

Директор на Институт по розата и етеричномаслените култури - Казанлък