Доц. д-р Елица Петрова–Павлова

Телефон: +35952632065 Имейл: director@ifrvarna.com

Директор на Институт по рибни ресурси - Варна