Доц. д-р Цонка Оджакова

Телефон: +35930163501 Имейл: kos_smolyan@abv.bg

Директор на Научен център по животновъдство и земеделие – Смолян