Последни новини


29.05.2020

Наука за иновативно и устойчиво земеделско производствоСелскостопанска академия е единствената специализирана структура в страната за научни изследвания, приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на земеделието, животновъдството и хранит...

Прочети
27.05.2020

Нужни са инвестиции в модернизация на лабораториите и младите учени на ИРГР-Садово В рамките на посещението си на територията на пловдивската община Садово президентът Румен Радев посети Института по растителни генетични ресурси (ИРГР) „Константин М...

Прочети
21.05.2020

Биоикономиката обхваща производството на възобновяеми биологични ресурси (биомаса) и тяхното превръщане в храни, фуражи, биологични продукти и биоенергия. Аграрният сектор (земеделие, гори, риборство) и хранително-вкусовата промишленост участват в би...

Прочети
19.05.2020

„Сред всички Божии създания няма нито едно, което да е толкова трудолюбиво и полезно за човека, и да изисква толкова малко внимание, колкото пчелата“Антон ЯншаНа 20 май е Световния ден на пчелите, повод да напомним за тези уникални и трудолюбиви създ...

Прочети
15.05.2020

По случай 18 май - Международен ден на музеите, Национален земеделски музей, който е в структурата на Селскостопанска академия, ще представи изложба "Тютюнът" в залите на Историческия музей - гр. Дупница

Прочети
14.05.2020

Институтът по аграрна икономика (ИАИ) от структурата на Селскостопанска академия е ръководеща организация в стартиралия през декември месец 2019 г. проект „Социално-икономическа ефективност от използване на утайките от пречиствателна станция за отпад...

Прочети
29.04.2020

Отпадъчните води, третирани съгласно подходящи стандарти и методи, имат силен потенциал да допълват конвенционалните водни ресурси, използвани при напояване на селското стопанство. Темата е изключително актуална в контекста на глобалния проблем с нед...

Прочети

Контактна информация

1373 ул. "Суходолска" № 30 София

+359 2 812 75 05

ssa@agriacad.bg

Социални мрежи

Изпрати запитване