Меню

Програми за кандидатите за ДИРЕКТОРИ на:

 

Институт по лозарство и винарство – Плевен
Институт по овощарство – Пловдив
Институт по полски култури – Чирпан
Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян
Институт по растителни генетични ресурси „К.Малков” – Садово
Институт по рибарство и аквакултури - Пловдив

 

Програма ИЛВ проф. Иван Пачев

Програма ИО Пловдив проф.Ст.Гандев

Програма ИПК Чирпан проф. Нели Вълкова

Програма ИПЖЗ доц. Диян Георгиев

Програма ИПЖЗ доц. Петко Минков

Програма ИРГР проф.Т.Чолаков

Програма ИРГР доц. Цв.Стоилова

Програма ИРГР доц. Узунджалиева

Програма ИРА проф. Хубенова

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!