Меню
 
 

Fasul BlyanПрез настоящата година Добруджанският земеделски институт предлага на земеделските производители за есенната сеитбена кампания на 2017 г. базови семена от 18 сорта зърнено-житни култури. 

Представени са и селекциите на бобови култури и слънчоглед.

 

Фермерите разполагат с избор измежду 14 сорта зимна обикновена пшеница (Енола, Кристи, Лазарка, Драгана, Калина, Мерилин, Божана, Карина, Галатея, Киара, Косара, Рада, Пчелина и Горица) 3 сорта тритикале (Атила, Колорит и Добруджанец) и един сорт ечемик (Ахат).

Към най-новата селекция на Добруджански земеделски институт спадат следните сортове:

Зимна обикновена пшеница:

Сортове, внедрени в производството, от които през настоящата година се предлагат базови семена:

Божана: Безосилеста пшеница от Група „Б“– средна с повишена сила, с много добри технологични и хлебопекарни качества. Сортът е успешно съчетание на висок добив, качество и комплексна устойчивост на болести. Характеризира се с добра устойчивост на полягане и висока устойчивост на оронване, с много добра студо- и зимоустойчивост. Отличава се с висока продуктивна братимост, висок продуктивен потенциал и стабилност на добива по години. Сортът е отличен с приз за иновации от „Агра-2013“.

Горица: Безосилеста пшеница от група “Б” - средна с повишена сила, с добре озърнен клас и средно едро зърно, с много висока устойчивост на полягане и оронване, много добра студо- и зимоустойчивост. Характеризира се с добра продуктивна братимост, с висок продуктивен потенциал и стабилност на добива по години. Подходящ е за интензивно отглеждане, няма специални изисквания.

Пчелина: Сортът е с осилест, плътен клас, високо устойчив на оронване и полягане. Характеризира се с много висока студо- и зимоустойчивост, много добра продуктивна братимост и продуктивен потенциал 800 кг/дка. Спада към силните пшеници, група “А”. Има отлични хлебопекарни качества.

Сортове, от които през настоящата година са произведени предбазови семена и които ще влязат в производството от есента на 2017 г.:

Ками: Осилеста пшеница със средно едро зърно. Проявява много висока устойчивост на полягане и оронване, много добра студо- и зимоустойчивост и много добра толерантност на суша. Характеризира се с висок продуктивен потенциал и добри брашномелни и хлебопекарни качества. Подходящ е за интензивно отглеждане, няма специални изисквания.

Катаржина: Осилеста пшеница от  група Б– средна с повишена сила. Сортът е с отлична продуктивна братимост, висока продуктивна способност и пластичност, висока устойчивост на полягане. Отличава се с много добри брашномелни и хлебопекарни качества. Подходящ за интензивно отглеждане, няма специални изисквания.

Сладуна: Осилеста пшеница от групата на средните по сила пшеници, с плътен клас, високоустойчив на оронване. Характеризира се с много добра продуктивна братимост, висок продуктивен потенциал и стабилност на добива по години. Проявява висока устойчивост на полягане, много добра зимоустойчивост и толерантност на суша. Отличава се с добри брашномелни и хлебопекарни качества. Подходящ е за интензивно отглеждане, няма специални изисквания.

Най-новият сорт, създаден в Добруджански земеделски институт, е Никодим – безосилеста пшеница от група В – средна по сила, с висока продуктивна братимост и висок продуктивен потенциал. Характеризира се с висока устойчивост на полягане и висока студо- и зимоустойчивост. Сортът е високоустойчив на брашнеста мана и кафява ръжда и проявява добра полска устойчивост към фузариум и септория. Има добри брашномелни и хлебопекарни качества.

Твърда пшеница:

Мелина и Мирабел: Осилести пшеници с много добра продуктивна братимост,  висок продуктивен потенциал и стабилност на добива по години. Отличават се с много висока устойчивост на полягане и оронване и много добра студо- и зимоустойчивост. Подходящи са за интензивно отглеждане, нямат специални изисквания.

Тритикале:

Добруджанец: Сортът еосилест, с много плътен клас, високо устойчив на оронване. Характеризира се сдобрапродуктивнабратимост, висок продуктивен потенциал в съчетание с висока сухоустойчивост и стабилност на добива по години. Проявява много висока устойчивост на полягане, много добра зимоустойчивост, отлична толерантност на суша и универсална устойчивост на болести.

Eчемик:

Ахат: Двуреден пивоварен ечемик с ускорен темп на наливане на зърното и висока продуктивност при различни видове стрес. Продуктивен потенциал 800-850 кг/дка. Характеризира се с висока устойчивост на полягане и много висока – на оронване, с висока студо- и зимоустойчивост и висока толерантност на суша. Отличава се с бърз темп на възстановяване на вегетацията през пролетните месеци. Изисква своевременно и балансирано подхранване.

Тангра: Многореден фуражен ечемик с ускорен темп на наливане на зърното и висока продуктивност при различни видове стрес. Продуктивен потенциал 850-950 кг/дка. Съдържание на протеин 12.0-12.5%. Характеризира се с много висока устойчивост на полягане и оронване, с висока студо- и зимоустойчивост и толерантност на суша. Отличава се с бърз темп на възстановяване на вегетацията при удължаване на фотопериода. Изисква пролетното подхранване да бъде извършвано своевременно, което дава възможност за по-пълно реализиране на продуктивния потенциал.

Полски фасул:

Добруджански земеделски институт успешно извежда селекция и на бобови култури. Четири нови сорта полски фасул са създадени през последните години – Устрем, Блян, Вежен и Скития. Характерно за тях е, че са с изправен храст, което ги прави подходящи за директно механизирано прибиране. Разработена и издадена е „Технология за производство на полски фасул“, която излезе от печат през 2016 г.

Слънчоглед:

Хибрид слънчоглед Линзи: средно ранен прост междулинеен хибрид с масленост 52.5%. Височината на растенията е 140-145 см, диаметърът на питата е 25-27 см, семената са черни, със слабо изразени сиви ивици по периферията на семето. В ЕКСО хибридът е показал среден добив от два опита 382.7 kg/dka, което е с 16.6% превишение над средния стандарт. Устойчив е на мана и синя китка и средно устойчив на фома и фомопсис.

Хибридът няма специални изисквания, прилага се традиционната технология на отглеждане. Изисква се пространствена изолация от 3000 метра. Оптималната гъстота на посева е 6000–6500 растения на декар. Майчината и бащината линии цъфтят по едно и също време и при производството на хибридни семена могат да бъдат засяти едновременно.

Хибрид слънчоглед Деведа: средно ранен прост междулинеен хибридс масленост 53.2%. Височината на растенията е 145-155 см, диаметърът на питата е 22-26 см, семената са черни, със слабо изразени сиви ивици по периферията на семето. В ЕКСО хибридът е показал среден добив от два опита 403.7 kg/dka, което е с 12% превишение над средния стандарт. Устойчив е на мана и синя китка и средно устойчив на фома и фомопсис.

Хибридът няма специални изисквания, прилага се традиционната технология на отглеждане. Изисква се пространствена изолация от 3000 метра. Оптималната гъстота на посева е 7000–7500 растения на декар. Майчината и бащината линии цъфтят едновременно и при производството на хибридни семена могат да бъдат засяти по едно и също време.

Хибрид слънчоглед ГТС Теди: средно ранен, конвенционален хибрид, с линолов тип на маслото, масленост в семената 43-44% и процент на ядка в семената 71.4%. Височината на растенията е 150-160 см., а диаметърът на питата 22-23 см.

В ЕКСО хибридът е дал среден добив от два опита 403.6 кг/дка, което е с 8.3% превишение над средния стандарт.

През 2014 г. хибридът е изпитан и в съседна Румъния, където получените резултати са с 4% над техните стандарти за добив семена.

Максимално достигнатият добив семена от декар в полетата на Добруджански земеделски институт е 458 кг/дка.

Хибридът е устойчив на мана раса 731 и синя китка до раса F, толерантен е към фома и фомопсис. 

При производство на хибридни семена майчината и бащината линии могат да се засяват едновременно, което е голямо улеснение за семепроизводителите.

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!