Меню

2 Селскостопанска академия се представя с 19 иновации на Международната селскостопанска изложба „Агра 2017“, които ще участват в традиционния конкурс по „Иновации в селското стопанство“. Това заяви председателят на Научната институция, проф. Иван Пачев, на пресконференция по повод откриването на Международната селскостопанска изложба „Агра -2017“, в Международния панаир Пловдив. „Научните институти към Селскостопанска академия са водещите в иновациите в областта на селското стопанство в България“, каза още той.
По време на Международната селскостопанска изложба „Агра 2017“ земеделските производители и любителите земеделци ще могат да се запознаят с нови сортове създадени от учените на Селскостопанска академия. Проф. Иван Пачев съобщи, че се е повишил интересът към българските сортове, не само от българските производители, а и от чуждестранните. Той даде за пример даде големият процент български сортове грозде, отглеждани в Румъния, Молдова и Украйна.
Земеделски производители и любители земеделци могат да открият семена и посадъчен материал и на автентични и на нови български сортове. Учени от всички структури на Академията са на разположение за въпроси на бизнеса, фермери и любители земеделци.

Това е 20-ото участие на Селскостопанската академия в изложбата “Агра”. Научната институция участва в изложбата от 1996 г. В палата 6 на Международния панаир Пловдив, са разположени щандовете на 25 института, 19 опитни станции и Националния земеделски музей.
През последните 5 години Селскостопанската академия е получила сертификат за 160 нови сорта.

По време на форума Академията организира и две кръгли маси.
Първата е на тема: ,,Агроекологично райониране на основните култури и изискване на сортовете“ - начало 13 часа на 23.02.2017 г.(четвъртък) в зала 1, палата № 6 на Международния панаир Пловдив.
На следващия ден ще се дискутира ,,Състояние и проблеми на животновъдството“, от 13 ч., в зала 1, палата № 6.

Програма кръгли маси

13.00-17.00
Кръгла маса: ,,Агроекологично райониране на основните култури и изискване на сортовете“.
Ечемикът в България – състояние и перспективи. Нови сортове ечемик българска селекция. Проф. д-р Дарина Вълчева, Институт по земеделие, Карнобат;
Агроекологично райониране на обикновената зимна пшеницата и изискване на сортовете, създадени в Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“– Садово, Доц. д-р Златина Ур, ИРГР, Садово;
Райониране на фъстъците и сусама - алтернативни култури и за големи равнинни площи, Доц. д-р Станислав Стаматов, ИРГР, Садово;
Агроекологично райониране на ръж и овес, Ас. д-р Евгения Вълчинова, ИРГР, Садово;
"Агроекологично райониране на овощни култури и сортове". Автори: проф. д-р В.Божкова, доц. дсн С.Гандев, проф. д-р А. Живондов, Институт по овощарство, Пловдив;
Агрономическа пригодност на земите в България за отглеждане на основни култури по агроекологични райони, доц. Венета Кръстева, проф. Божидар Георгиев, проф. Мартин Банов.
Оценка на пригодността на земеделските земи за ефективно стопанско и противоерозионно ползване, доц. Вихра Стойнова, проф. Светла Русева, проф. Илия Малинов, ИПАЗР „Н. Пушкаров”, София;
Разпад на пчелните семейства: пестициди, патогени и съпътстващи стрес фактори, доц. д-р Ценко Въчев, ИПАЗР „Н. Пушкаров”, София;
Място: зала 1 , палата 6
Организатор: ,,Селскостопанска академия“

Кръгла маса: ,, Състояние и проблеми на животновъдството“.
Съвременни тенденции в развъждането на едри и дребни преживни селскостопански животни у нас, Проф.дн Живко Кръстанов, Земеделски институт, град Стара Загора;
Ефективно хранене на преживните животни - принципи и съвременно разбиране, Проф. д-р Мариана Петкова, Институт по животновъдни науки, Костинброд
Състояние и проблеми на биволовъдството, Доц.д-р Пенчо Пенчев, ЗИ, Шумен;
Изследвания и устойчиво управление на морски нерибни ресурси в Черно море с екологично и икономическо значение" - Доц. д-р Елица Петрова – Павлова, Институт по рибни ресурси-Варна.
Значение и перспективи на породи овце, отглеждани в Югоизточна България, Доц д-р Маргарит Илиев, ИЗ, Карнобат;
Състояние и проблеми на овцевъдството и машинното доене на овце в Р. България, Доц. д-р Христо Събков, ИПАЗР „Н. Пушкаров”, София;
Място: зала 1 , палата 6
Организатор: ,,Селскостопанска академия“

5jpg

4 agra

IO

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!