Меню

b111f5be-39f9-48a3-9f91-d1a85764da3cОт началото на тази седмица започна провеждането на заседанията на новосформираните научни съвети на Селскостопанска академия. Научните съвети са общо 9 по направления – „Животновъдство“, „Рибарство и аквакултури“, „Овощарство и лозарство“, „Общо земеделие“, „Растителна защита“, „Зеленчукови“, „Аграрна икономика“, „Технически“ и „Зърнени, фуражни и технически култури“.
До края на тази седмица ще бъдат проведени заседанията на всички научни съвети, като целта е да бъдат приключени всички процедури, започнали до приемането на промените в Закона за развитие на академичния състав, и Правилника за неговото прилагане.

 

 

 

 

 

 

 

 

77465e36-da25-4629-a742-b8c23d5cf9bb

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!