Меню

varna111Страните от Черноморския регион се обединиха за устойчиво рибарство и аквакултури

Институтът по рибни ресурси, Варна и Институтът по рибарство и аквакултури, Пловдив взеха участие в конференция на високо равнище за рибарството и аквакултурите в Черно море, състояла се на 6-7 юни в София.
Конференцията е събитие в рамките на българското председателство на Съвета на Европейския съюз, като съорганизатори на конференцията бяха Генералната комисия по рибарство за Средиземно море в рамките на Световната организация по храни и земеделие (ФАО) към ООН и Министерството на земеделието, храните и горите на България.
Във форума участваха комисарят, отговарящ за околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела, генералният секретар на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество Майкъл Христидис, Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, изпълнителният секретар на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море към ФАО Абдела Срур, министри и заместник-министри на земеделието от страните в черноморския регион, в т.ч. и на страни извън ЕС.
Основни теми на конференцията бяха общото устойчиво управление на рибните запаси и екосистемите в Черно море, засилването на системните научни изследвания, разработването на надеждни системи за събиране на данни и контрол, борбата с нелегалния, недеклариран и нерегламентиран риболов, развитието на аквакултурите, дребномащабния рибоулов и други. Сред ключовите акценти бяха статутът и бъдещите приоритети на научните изследвания в подкрепа на управлението на рибарството и аквакултурите в Черно море, изпълнението на техническия проект BlackSea4Fish и засилената координация между държавите в областта на науката и контрола.
Конференцията завърши с подписване на съвместна декларация за риболова и аквакултурите в Черно море. С нея всички държави, участвали в конференцията се ангажираха да засилят сътрудничеството помежду си и заявиха готовност за сътрудничество при справяне с общите предизвикателства.

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!