Меню

programi snimka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Институт

Докторска програма

Професионалното направление

Акредитирана до:

1

Институт по аграрна икономика, София

Икономика и управление(земеделие)

3.8 Икономика

В ход

Организация и управление(земеделие)

3.7 Администрация и управление

В ход

2

Земеделски институт, Шумен

Свиневъдство

6.3 Животновъдство

25.6.2020

Говедовъдство и биволовъдство

6.3 Животновъдство

25.6.2020

Овцевъдство и козевъдство

6.3 Животновъдство

25.6.2020

Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването

6.3 Животновъдство

7.2.2018

Селекция и семепроизводство на културните растения

6.1 Растениевъдство

21.12.2021

3

Агробиоинститут, София

Генетика

4.3 Биологически науки

11.5.2021

Растителна защита

6.2 Растителна защита

23.4.2021

4

Институт по полски култури, Чирпан

Селекция и семепроизводство на културните растения

6.1 Растениевъдство

25.6.2020

5

Институт по зеленчукови култури, Пловдив

Селекция и семепроизводство на културните растения

6.1 Растениевъдство

23.4.2020

Зеленчукопроизводство

6.1 Растениевъдство

23.4.2020

Растителна защита

6.2 Растителна защита

23.4.2020

6

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, София

Общо земеделие

6.1 Растениевъдство

24.9.2020

Почвознание

6.1 Растениевъдство

24.9.2020

Агрохимия

6.1 Растениевъдство

24.9.2020

Мелиорации (вкл.почвена ерозия и борбата с нея)

6.1 Растениевъдство

24.9.2020

Хидромелиоративно строителство

5.7 Архитектура, строителство и геодезия

27.5.2022

Механизация и електрификация на животновъдството

5.1 Машинно инженерство

27.5.2022

Механизация и електрификация на растениевъдството

5.1 Машинно инженерство

27.5.2022

Растителна защита

6.2 Растителна защита

3.11.2021

7

Институт по царевицата, Кнежа

Селекция и семепроизводство на културните растения

6.1 Растениевъдство

24.3.2021

8

Институт по земеделие, Кюстендил

Селекция и семепроизводство на културните растения

6.1 Растениевъдство

13.11.2019

Овощарство

6.1 Растениевъдство

13.11.2019

Растителна защита (вкл. фитопатология, вирусология, хербология и др.)

6.2 Растителна защита

13.11.2019

9

Институт по овощарство, Пловдив

Овощарство

6.1 Растениевъдство

3.11.2022

Растителна защита (вкл. фитопатология, вирусология, хербология и др.)

6.2 Растителна защита

3.11.2021

Селекция и семепроизводство на културните растения

6.1 Растениевъдство

3.11.2021

10

Институт по фуражните култури, Плевен

Селекция и семепроизводство на културните растения

6.1 Растениевъдство

24.3.2021

Растениевъдство

6.1 Растениевъдство

24.3.2021

Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите

6.3 Животновъдство

24.3.2021

11

Институт по криобиология и хранителни технологии, София

Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини)

5.12 Хранителни технологии

15.4.2022

Технология на месните и рибните продукти

5.12 Хранителни технологии

15.4.2022

Технология на алкохолните и безалкохолните напитки

5.12 Хранителни технологии

15.4.2021

Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и на смесите

5.12 Хранителни технологии

15.4.2022

12

Добруджански земеделски институт, Г.Тошево

Общо земеделие

6.1 Растениевъдство

21.12.2020

Селекция и семепроизводство на културните растения

6.1 Растениевъдство

21.12.2020

Растителна защита

6.2 Растителна защита

21.12.2020

13

Институт по растителни генетични ресурси, Садово

Селекция и семепроизводство на културните растения

6.1 Растениевъдство

3.11.2022

14

Институт за изследване и развитие на храните, Пловдив

Технология на плодовите и зеленчуковите консерви

5.12 Хранителни технологии

15.4.2022

15

Институт по декоративни растения, София

Декоративни растения

6.1 Растениевъдство

24.9.2020

16

Институт по земеделие, Карнобат

Селекция и семепроизводство на културните растения

6.1 Растениевъдство

21.12.2020

17

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

Овощарство

6.1 Растениевъдство

30.6.2022

Фуражно производство, ливадарство

6.1 Растениевъдство

30.6.2021

Овцевъдство и козевъдство

6.3 Животновъдство

30.6.2022

18

Институт по животновъдни науки, Костинброд

Физиология на животните и човека

4.3 Биологически науки

6.6.2021

Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването

6.3 Животновъдство

4.2.2021

Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите

6.3 Животновъдство

4.2.2021

Говедовъдство и биволовъдство

6.3 Животновъдство

4.2.2021

Овцевъдство и козевъдство

6.3 Животновъдство

4.2.2021

Екология на селскостопанските животни

6.3 Животновъдство

4.2.2021

Специални отрасли (пчели)

6.3 Животновъдство

4.2.2021

19

Земеделски институт, Стара Загора

Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването

6.3 Животновъдство

В ход

Говедовъдство и биволовъдство

6.3 Животновъдство

В ход

Овцевъдство и козевъдство

6.3 Животновъдство

В ход

20

Институт по тютюна и тютюневите изделия, Марково

Технология на тютюна и тютюневите изделия

5.12 Хранителни технологии

3.7.2019

Velikden2017 final

 

sgradaНа редовно заседание Управителният съвет на Селскостопанска освободи заместник-председателя проф. д-р Христо Даскалов и главния научен секретар доц. д-р Виолета Божанова. За заместник-председател е избрана проф. д-р Мая Игнатова, a за главен научен секретар доц. Здравка Благова Петкова.

Проф. Мая Игнатова е родена в град София. Завършила е ВИЗВМ – Стара Загора, специалност „зоотехния“. Започва кариерата си като зоотехник в АПК- Горна Малина. От 1984 г. досега професионалното й развитие е свързано с Института по животновъдни науки – Костинброд. През 1998 г. става „Доктор“ с научна специалност “Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите”, от 2008 г – 2010 г. е научен секретар на института, като през 2010 г. става доцент и заема и длъжността заместник-директор. От 2013 г. е директор на ИЖН – Костинброд. През 2016 г. заема академичната длъжност професор.

Проф. Игнатова има 110 научни публикации, 26 научно-популярни, 170 цитирания  в международни и национални научни издания. Участвала е в 31 научни проекта, в 46 научни форума (41 международни) с общо 75 научни съобщения (39 доклада и 36 постера).

Проф. Игнатова е член на редакционни колегии на сп. „Животновъдни науки” и
сп. „Biotechnology in Animal Husbandry”. Била е член на 11 организационни комитета на научни форуми у нас и в чужбина. Ръководител е на двама докторанти.

Владее английски и руски език.

Доц. Здравка Благова Петкова е родена през 1961 година. Завършила с отличие специалност „Почвознание и агрохимия“ в МГУ ”М.В. Ломоносов”, Москва. Защитава докторантура с научна специалност „Агрохимия“ към ИПАРЗ „Никола Пушкаров“, след което продължава научната си кариера в института. От 2004 година е доцент в секция „Агрохимия и торене“. През последната година е ръководител на научен отдел „Агрохимия и торене”.

Доц. Петкова има публикувани 87 научни труда. Участвала е в редица проекти, като в някои от тях са реализирани под нейно ръководство. Има специализация в Кралския Университет на Белфаст, Северна Ирландия.

Владее английски и руски език.

11701150 1608901156064566 1727164717024597478 nУважаеми колеги,
На 04.04.2017 г. в ЦУ на ССА се проведе Втората вътрешна селекционна процедура за мобилности по програма „Еразъм+“. Резултатите са следните:
• Подадени кандидатури – 13
• Одобрени кандидатури – 13


Поименното оценяване можете да намерите в прикачената таблица.
Одобрените колеги моля да подготвят следните документи:
• Попълнено Споразумение за мобилност (Mobility Agreement) по образец на английски език, подписана и подпечатана от приемащата страна и от кандидата за мобилност – 2 екземпляра;
• Таблица с данни за кандидата за мобилност – 1 екземпляр
Документите се намират на Интернет страницата на ССА, секция Еразъм+, както и могат да бъдат изпратени по мейл при поискване.

След приключване на първата и втората вътрешна селекционна процедура за мобилности по програма „Еразъм+“, общият брой одобрени кандидатури в момента е 42.
След анализиране на наличните финанси по проекта на ССА, Офис „Европейски програми и проекти“ ще организира Трета селекционна процедура за 30 броя мобилности на персонал към програмни държави.
Правилата за кандидатстване са същите както в предишните две процедури с едно изключение – отпадат ограниченията за бройки за различните институти. Кандидатурите ще бъдат одобрявани или отхвърлени единствено съгласно броят точки, които са получили.
Краен срок за подаване на документите за Третата селекционна процедура е 30.04.2017 г.

ССА все още разполага и с възможност за участие на докторанти в мобилности към програмни държави. Минималният срок за участие на докторанти в мобилност е 2 месеца (стаж / практика) или 3 месеца (обучение). Максималният срок е до 30.09.2017 г. За докторанти няма специална процедура за кандидатстване, като мобилности ще получат тези, които първи проявят интерес.

 Резултатите може да видите като натиснете върху последващия текст - Класиране на предложените мобилности - Април - 2017 г.

Поздравления на класиралите се и успешни мобилности!

С уважение,
Теодор Василев, ЦУ на ССА

16832183 1840887776199235 6607931482569698357 n3Ръководството на Селскостопанска академия- председателят на проф. Иван Пачев и заместник председателят проф. Христо Даскалов връчи удостоверения за заемане академични длъжности доцент и професор доцент. Тържествената церемония се състоя в рамките на Международната селскостопанска изложба „Агра 2016”.
Новохабилитираните са професори са проф. Иванка Каменова от Агробио институт, София, проф. д-р Мирослав Иванов от Института по лозарство и винарство - Плевен, проф. д-р Ивелина Николова и проф. д-р Вилиана Василева от Институт по фуражни култури - Плевен и проф. д-р Хриска Ботева от Институт по зеленчуковите култури – „Марица“.
Заели академичната длъжност доцент са доц. д-р Виктор Колчаков от Института по почвознание, агротехнология и защита на растенията „Никола Пушкаров“, София, доц. д-р Милена Рускова от Института по изследване и развитие на храните, Пловдив, доц. д-р Златина Ур от Института по растителни и генетични ресурси – Садово, доц. д-р Пламен Серафимов и д-р Валентин Косев от Института по фуражни култури – Плевен.

 

16831063 1840887916199221 8805406602658189055 n4

16864074 1840887979532548 8736017852342219440 n1

nagrad1 Селскостопанска академия спечели 4 награди в традиционния конкурс за иновации на международната селскостопанска изложба „Агра 2017“. В него участват общо 44 продукти и разработки, на 32 фирми и научни институти.
Институтът по растителни и генетични ресурси - Садово е награден за новия български сорт обикновена зимна пшеница „Гинра“. Той съчетава висока устойчивост на болести и голям потенциал за добив. Това води до снижаване на себестойността и по-добри икономически резултати.
С награда е отличен и друг сорт на института, сусам сорт „Невена“, който е подходящ за механизирано отглеждане и дава ново бъдеще на сусама в България.
Удостоен с отличие е новият продукт „ Сух кисел с инстантно брашно от ябълкови пресовки и пшеничен грис“ на Института по изследване и развитие на храните – Пловдив. Той представлява сух кисел с инстантно брашно от екструдирана смес (ябълкови пресовки и пшеничен грис), захар, сухо мляко и канела. Брашното е получено при екструдиране на ябълкови пресовки, отделени при производството на ябълков сок. Използваната технология е практически приложима за всички предприятия от преработвателната индустрия в сферата на хранително-вкусовата промишленост.

Института по земеделие – Кюстендил получава приз за създадената „Технология за биологично производство на малини“. Иновацията е разработена за първи път в България. Прилага се при сортовете „Виламат“ и „Люлин“. Използват се екологично чисти методи и средства за контрол на вредителите преди създаване на насажденията. Намалява се пръскането с биофунгициди и инсектициди. Получаваме висококачествена биологична плодова продукция полезна за здравето на хората и с висока норма на рентабилност- 234%.
Заместник-министърът на земеделието и храните доц. д-р Светля Янчева връчи четири награди в конкурса за иновации. „Инициативните, предприемчивите и бизнес ориентираните в селското стопанство ще могат да гарантират бъдещето и достойното му място в европейската обща селскостопанска наука", каза тя
Председателят на ССА награди двама участника в конкурса за иновации.
В „Конкурса за иновации” участваха иновационни продукти и разработки в областта на селското стопанство, които се представят за първи път на АГРА и показват действителни иновации или оригинални подобрения и могат да бъдат разглеждани като прогрес в съответната област. Селскостопанска академия участва общо с 19 новости, които спомагат за развитие на земеделието.nagradi4nagradi3

nagrad2

Страница 1 от 56

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!