Меню

54798825 2262523544035654 4502963388095135744 nПо инициатива на Председателя на Селскостопанска Академия проф. д-р Васил Николов на 19.03.2019 г. в Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков” се проведе Национална експертна кръгла маса на тема „Иновативни системи за интелигентно селско стопанство“. В срещата взеха участие преподаватели от Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“, факултет „Математика и информатика“, катедра „Компютърни системи“ и представители на институтите в системата на ССА, съхраняващи колекции растителни генетични ресурси.
Цел на кръглата маса беше да се представят прототип на цялостна информационна мрежа за управление на Националния растителен генофонд и интелигентни системи за оптимизиране на различни процеси в селското стопанство, приложими в аграрната наука и в прецизното земеделие.
Кръглата маса беше организирана в конферентната зала към музея на земеделската наука в Садово, намиращ се в сградата на генбанката за растителни ресурси към Института, изградена по проект на ФАО през 1984 г.
Срещата беше открита от Председателя на ССА проф. д-р Васил Николов и доц. д-р Катя Узунджалиева, Директор на ИРГР и Национален координатор на растителни генетични ресурси в България. Ас. Пенчо Малинов, докторант към катедра „Компютърни системи“ - ПУ, представи презентация на тема „Проект Генбанка – електронна система за управление на растителни генетични ресурси“. Предложената електронна система ще обедини и синхронизира информацията съгласно дескриптора на Европейския каталог за растителни генетични ресурси EURISCO (http://eurisco.ecpgr.org) и ще бъде публично достъпна за всички заинтересовани потребители. Всички дейности в тази посока ще бъдат координирани от Селскостопанска Академия. Цели се подобряване на връзките между институтите, оптимизиране на дейностите по опазване и устойчиво използване на растителния генофонд, утвърждаване имиджа на национално и международно ниво. В последвалата дискусия бяха изразени мнения относно очакваните ползи от публичния регистър и активното желание на всички институти да съдействат за изграждането му в съответствие със спецификите на отделните култури и научни направления. Проф. д-р Станимир Стоянов, ръководител катедра „Компютърни системи“ - ПУ, представи презентация на тема: „Интелигентно земеделие“. Посочени бяха примери за оптимизиране на производството, борба с вредители, интегрирано управление и контрол на различни етапи на селскостопанската работа, възможности за спестяване на ресурси чрез използване на компютърните технологии. Представени бяха начални етапи на създадена инфраструктура – внедряване на сензори за управление на определени процесите при някои култури. Срещата беше оценена като ползотворна.
След закриването на кръглата маса Председателя на ССА проф. д-р Васил Николов проведе работна среща с академичния състав на ИРГР Садово.

54728160 2262523744035634 1515500930043215872 n

55611052 2262523727368969 1817556887525130240 n

54799771 2262523957368946 4614665441535590400 n

55462307 2262523734035635 2375003287033217024 n

54256769 2262523950702280 3289965611823661056 n

54041333 2259590330995642 443411465861332992 nНа 15 ти март 2019 година се проведе организирания от Институт по земеделие – Кюстендил и НССЗ, TTO – Кюстендил ОТКРИТ ДЕН „ДОБРИ ПРАКТИКИ В ОВОЩАРСТВОТО“.
Интересът към мероприятието беше много голям. Открития ден тази година посетиха над 100 земеделски стопани, както и ръководители на земеделски организации от Западна България. Мероприятието протече в две части - в първата бяха изнесени 4 презентации. Лектори бяха доц. д-р А. Борисова-Крумова, гл. ас. д-р В. Петрова, , гл. ас. д-р А. Здравкова и експерта от Национална служба за съвети в земеделието г-ца Йорданова, които запознаха присъстващите с основните болести и неприятели при сливата, ябълката, череша и техния контрол. Посочени бяха основните моменти и времето на извършване на торене при овощните култури. Присъстващите бяха запознати с различни възможности за кандидатстване по програмата за развитие на селските райони.
След лекциите, отвън на полето, доц. д-р Д. Сотиров онагледи някои методи и техники на присаждане при овощните видове. Показани бяха присаждане на "Т образ", "чип бъдинг", "разцеп", "под кора", "кози крак", "обикновена копулация", "подобрена копулация" и "страничен зарез". Aс. Т. Симеонова демонстрира резитби за формиране и плододаване при ябълка и череша.
По време на открития ден бяха зададени много конкретни въпроси, на които бе детайлно отговорено.

54256905 2259590407662301 2781425571123429376 n

54220425 2259590844328924 5559476981579382784 n

fr2Студенти по зооинженерство от Аграрен университет – Пловдив се класираха на 11- то място от 55 възможни, при оценка на крави във Франция. Това стана ясно при сращата им с председателя на Селскостопанска академия проф. Васил Николов, на ежегодното изложение „Salon International de l'Agriculture Paris, 2019”, което се проведе в Париж, в периода 23.02 – 03.03.2019 год. Изложението се смята за едно от големите събития в света, които отразяват постиженията на съвременното селско стопанство.
Студентите от Аграрния университет, участваха в интернационалния конкурс за млади студенти, сред 85 свои колеги от други университети и сродни училища в Европа. Двама студенти от специалност „зооинженерство“ - Стефан Темелков и Атанас Жекин, взеха участие в състезаниe по екстериорна оценка на крави от породите Монбелиард, Кафяво говедо, Шароле и Лимузин. Други двама студенти- Таня Караколева и Кирил Милков, от специалност „Аграрен туризъм“ пък участваха в надпреварата по окачествяване на френски вина.
В състезанието по говедвъдство, всеки участник оценявa по една млечна и една месодайна порода с по 2 крави. В състезанието по винарство се оценяват 15 вида вино, като за всеки трябва да се опише районът във Франция, от който произхожда и органолептичните качества, с които се отличава. Успешното представяне на студентите от Аграрен университет- Пловдив донесе за България 11- то място от възможните 55 по рангова класация в говедовъдството и 17 –то място от възможни 30 по винарство. Постигнатите успехи в международния конкурс „THE GENERAL AGRICULTURAL COMPETITION“ на “SIA 2019 – PARIS” са показателни за качеството на обучение на нашите студенти и конкурентноспособността им сред колегите им от другите университети от европейската общност.

fr4

 

fr5

fr3

fr6

fr1jpg

52594449 2245153415772667 8068807479623942144 nСелскостопанска академия спечели 10 награди в традиционния конкурс за иновации на международната селскостопанска изложба „Агра 2019“, в съревнование с 55 продукта на 45 фирми и научни институти.
Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н.Пушкаров”-София e удостоен с плакет за създаване на нови покрития с висока твърдост, износоустойчивост и трибоефективност чрез електроискрово и газопламъчно напластяване – нови покрития с ултрадисперсна структура, аморфни и наноструктурирани фази с висока твърдост, износоустойчивост и трибоефективност чрез използване на нови композиционни материали на основата на твърдосплавни съединения и метали, в това число и добавки от свръхтвърди и наноматериали.
С грамоти са наградени следните иновационни продукти на учените от Академията:
Конвенционален слънчогледов хибрид „Деведа“ - нов български сорт на Добруджанския земеделски институт „Генерал Тошево“ - Хибридът е високодобивен, със съдръжание на масло в семената 51.7%, няма специални изисквания за отглеждане на растенията и те са устойчиви на редица болести.
Институтът по земеделие-Кюстендил за създаването на нов самофертилен черешов сорт „Алекстон”. Отличава се с едри плодове, плътно плодово месо и отличен вкус, с добра устойчивост на напукване.

Градинският грах сорт „Пълдин”, с производител и изложител Институт по зеленчукови култури „Марица”-Пловдив, е високопродуктивен, подходящ за замразяване, като запазва отлични органолептични и цветови характеристики при стерилизация и при шестмесечно хладилно съхранение.
Телешки суджук „Вискар” на Института по животновъдни науки-Костинброд. Приготвен по класическа технология от месо на телета порода „Лимузин”, отглеждани на паша във Вискяр планина. Месото е фино и с изключителни вкусови качества.
Зимен ечемик „Захир“, на Института по земеделие-Карнобат - високопродуктивен, като добивът надвишава средния със 7%. Характеризира се с добри качества на зърното, устойчивост на студ и болести.
Новите сортове на царевица на Института по царевицата- Кнежа са наградени с грамоти. Нов хибрид царевица „Кнежа 317“ - ранен, високодобивен, с отличен фитосанитарен профил по отношение на стопански значими болести и неприятели. Нов хибрид царевица „Кнежа 461” – средно ранен, високодобивен, стрестолерантен. Нов хибрид царевица „Кнежа 560” – високодобивен хибрид от средно късната група на зрялост, предназначен за зърнопроизводство, стрестолерантен.
Институт по криобиология и хранителни технологии е удостоен с грамота за Функционален шоколад LyoCrunch – диетичен шоколад, съдържащ натурално какао, колагенови пептиди от говежди костен бульон, биологично активни екстракти, витамини, лиофилизирани плодове и пребиотик, без добавена захар.
Технология за семепроизводство на твърда пшеница на Института по полски култури (ИПК) – гр. Чирпан.
Нов винен сорт лоза „Кристален“. Създаден е в Института по земеделие и семезнание- Русе чрез хибридизация на сортовете Памид Русе1 и Кайлъшки мискет през 1996 г. Той е ранозреещ, със силен растеж и добра продуктивност. Дължината на вегетационния период от напъпването до физиологичната зрялост на гроздето е около 150 дни. Кристален е типичен винен сорт. Гроздето е с изразен плодов и мискетов аромат, приятна свежест и е подходящо за производство на бели висококачествени вина, плътни и с добра хармония между алкохол, захари и титруеми киселини и за производство на високоалкохолни напитки.

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите удостои със званието „Лауреат Агронаука 2019“ проф. Тодор Кертиков от Института по фуражни култури в Плевен.

52684561 2245153399106002 5192947908512579584 n

52968550 2245152625772746 2614043196585410560 n

53026413 2245152779106064 7605823594391666688 n

52999893 2245153155772693 2536591523055665152 n

 

52678072 2245153169106025 713633718450782208 n

52605565 2245152765772732 3850145659231404032 n

52602359 2245152619106080 2285306331030093824 n

52596324 2245153145772694 5606140572889776128 n

52480886 2245152769106065 8864663901665492992 n

52595726 2245152639106078 7161261760194805760 n

52504041 2245149399106402 6526025445597511680 nПредседателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов връчи голямата награда в раздел Животновъдство на Олга Мантарова-Гълъбинова от с. Паталеница, обл. Пазарджик. Награди връчиха и директорите на Института по зеленчукови култури - Марица доц. Даниела Ганева и Института по овощарство проф. Стефан Гандев.
Отличени за 16-и пореден път най-добрите в агросектора за 2018 година. Официалната церемония на конкурса "Фермер на Тракия" се проведе в Пловдив. По традиция конкурсът се провежда в рамките на "Агра".
Десет от над 30 номинирани стопани от областите Пловдив, Пазарджик и Хасково са отличените земеделски производители - по 5 във всеки от разделите "Растениевъдство" и "Животновъдство".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52961203 2245149839106358 3023063042536505344 n

 

52712808 2245149909106351 2093153217943699456 n

 

 

 

 

 

52341891 2244276879193654 1043724396352503808 nРъководството на Селскостопанска академия - председателят на проф. д-р Васил Николов, заместник-председателят проф. д-р Мая Игнатова и главният научен секретар доц. д-р Здравка Петкова връчиха удостоверенията за заемане на академични длъжности доцент и професор и свидетелства за одобрените иновативни продукти на постоянната комисия по иновации и технологии към Селскостопанска академия. Тържествената церемония се състоя в рамките на Международната селскостопанска изложба „Агра 2019”. Новохабилитираните учени са:

 

Институт

ак. Длъжност

Научна специалност

Име

Презиме

Фамилия

1

ИПК - Чирпан

професор

Селекция и семепроизводство на културни

Виолета

Златева

Божанова

2

ИКХТ - София

професор

Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини)

Илиана

Борисова

Начева

3

ЗИ- Стара Загора

професор

Овцевъдство и козевъдство

Иван

Димитров

Иванов

4

ЗИ-Шумен

професор

Развъждане на с.с. животни, биология и биотехника на размножаването

Йордан

Марчев

Йорданов

5

ИПАЗР - София

професор

Механизация и електрификация на животновъдството

Христо

Събков

Събков

6

ИПАЗР - София

професор

Почвознание

Тома

Ангелов

Шишков

7

ИПЖЗ - Троян

доцент

Развъждане на с.с. животни, биология и биотехника на размножаването

Цветомира

Петкова

Банчева

8

ИРГР - Садово

доцент

Селекция и семепроизводство на културните растения

Свилена

Асенова

Тошева

9

ИО-Пловдив

доцент

Агрохимия

Ирина

Николова

Станева

10

ИКХТ - София

доцент

Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини)

Силвия

Атанасова

Иванова

11

ИЖН- Костинброд

доцент

Специални отрасли (пчели)

Ралица

Георгиева

Балканска

12

ИПЖЗ - Троян

доцент

Овцевъдство и козевъдство

Светослава

Тодорова

Енева-Стойчева

13

ИЛВ-Плевен

доцент

Растителна защита (хербология)

Нели

Николова

Проданова-Маринова

14

ИПЖЗ -за Смолян

доцент

Говедовъдство и биволовъдство

Димитър

Георгиев

Гаджев

15

ИПАЗР - София

доцент

Механизация и електрификация на растениевъдството

Иван

Енчев

Мортев

16

ИРА - Пловдив

доцент

Ботаника (хидробиология, алгология)

Костадин

Тодоров

Дочин

17

ИПАЗР - София

доцент

Почвознание

Христо

Ивайлов

Вълчовски

18

ИПЖЗ - Троян

доцент

Говедовъдство и биволовъдство

Николай

Цветанов

Марков

19

ИЛВ-Плевен

доцент

Лозарство

Емил

Сашев

Цветанов

52956301 2244277505860258 8124231640282038272 n

52953560 2244279925860016 626655687199424512 n

52953560 2244279925860016 626655687199424512 n

52407126 2244280575859951 8489462967505518592 n

53005021 2244279799193362 1864804435473989632 n

52803697 2244280339193308 4070335386818183168 n

52777678 2244277672526908 4246955896707481600 n

52598464 2244277515860257 7106553128203321344 n

52592552 2244279952526680 7210550109098999808 n

52528730 2244277682526907 435731029248966656 n

52518039 2244280365859972 1438958844687417344 n

52480837 2244280625859946 42914754875883520 n

52454232 2244279942526681 8585058373894930432 n

52407126 2244280575859951 8489462967505518592 n

52381275 2244279802526695 6930288237311164416 n

52373455 2244277495860259 2547945775908782080 n

52123806 2244280615859947 1851350377404825600 n

52038534 2244280182526657 2559972740899536896 n

Страница 1 от 98

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!