img

Научна инфраструктура за изследване и иновации в земеделието и храните

Ръководител: ССА
От: 11.01.2018 До: 11.01.2023
Селскостопанска академия е водещ координатор при подготовка и изпълнение на проект "Научна инфраструктура за изследване ...