Антон Кирилов Митов

05.08.2019 - 05.09.2019 ОНС Доктор

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема „Еко-управлението в земеделските стопанства”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Антон Кирилов Митов за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Икономика и управление ...

Прегледай

Стефка Ненчева Стефанова-Добрева

19.07.2019 - 13.09.2019 ОНС Доктор

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „ТЕХНОЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СОРТОВЕ ТРИТИКАЛЕ ПРИ ЧЕТИРИ НОРМИ НА ТОРЕНЕ И ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ С ЛАКТОФОЛ О” с автор СТЕФКА НЕНЧЕВА СТЕФАНОВА - ДОБРЕВА, задочен до...

Прегледай

Веселина Ненова Баджелова

20.05.2019 - 14.06.2020 ОНС Доктор

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: “Проучвания върху клоналното ин витро размножаване на маслодайна роза и шипка”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Веселина Ненова Баджелова, към Института по полски култури - ...

Прегледай