В периода 27-31.05.2019 г. доц. д-р Румен Базитов от Земеделски институт – Стара Загора се обучава по програма „Еразъм“+ в Тракийския университет в гр. Одрин.Мобилността се осъществи в катедра „Генетика и биоинженерство“ с ментор проф. д-р Ялчин Кая....

Прочети

В периода 19-25.05.2019 г. гл. ас. д-р Богдан Бончев от Института по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово проведе мобилност за обучение в Plant breeding research center, в Тракийския университет, гр. Одрин Турция.В него се извършват изсл...

Прочети

В периода 14-19.05.2019 г. проф. д-р Емил Пенчев, ас. д-р Соня Донева и ас. Атанас Атанасов от Добруджанския земеделски институт – Генерал Тошево се обучава по програма „Еразъм“+ в Геномния изследователски център в гр. Фиремзуола, Италия.Българските ...

Прочети

В периода 20-24.05.2019 г. д-р Гергана Дешева и Божидар Кьосев от Института по растителни генетични ресурси ,,К. Малков” – гр. Садово осъществиха мобилност по програма „Еразъм“+ в Национален център за растителни генетични ресурси към Национален инсти...

Прочети

В периода 06-10.05.2019 г. доц. д-р Веселина Машева и ас. Величка Спасова-Апостолова от Институт по тютюна и тютюневите изделия /ИТТИ/ - с. Марково осъществиха мобилност с цел обучение в Егейски земеделски научен институт, Менемен, Измир, Турция. ...

Прочети

В периода 13-17.05.2019 г. доц. д-р Цонка Оджакова и гл. ас. д-р Росица Шумкова осъществиха мобилност по програма „Еразъм“+ в Солунския университет „Аристотел“ в Гърция. Обучението им бе във факултета по ветеринарна медицина. По време на срещата межд...

Прочети

В периода 06-10.05.2019 г. доц. д-р Цветелина Стоилова и доц. д-р Петър Чавдаров от Института по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово проведоха мобилност с цел преподаване в Университета гр. Фуншал, остров Мадейра, Португалия. ...

Прочети

В периода 23.02-1.03.2019 г. проф. д-р Васил Николов, председател на ССА, д-р Евгения Ачкаканова – директор на дирекция „Наука, образование и иновации“, г-жа Янка Михайлова – директор дирекция „Финансово управление” и г-жа Мария Юнакова – гл. експерт...

Прочети