Институт по земеделие – Карнобат

16.08.2019 - 16.10.2019 Главен асистент

Институтът по земеделие – Карнобат, към Селскостопанската академия –София, обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” в професионално на...

Прегледай

Институт по зеленчукови култури „Марица” – Пловдив

09.08.2019 - 09.10.2019 Главен асистент

Институтът по зеленчукови култури „Марица” – Пловдив, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” в професионално направление ...

Прегледай

Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян

09.08.2019 - 09.10.2019 Главен асистент

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” в професионално направ...

Прегледай

Институт по земеделие – Кюстендил

16.07.2019 - 16.09.2019 Главен асистент

Институтът по земеделие – Кюстендил, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент в професионално на...

Прегледай

Институт по консервиране и качество на храните – Пловдив

28.06.2019 - 28.08.2019 Главен асистент

Институтът по консервиране и качество на храните – Пловдив, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за главен асистент по професионалн...

Прегледай

Институт по животновъдни науки – Костинброд

25.06.2019 - 25.08.2019 Главен асистент

Институтът по животновъдни науки – Костинброд, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за академична длъжност главен асистент по науч...

Прегледай

Институт по полски култури – Чирпан

10.05.2019 - 10.07.2020 Главен асистент

Институтът по полски култури – Чирпан, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за главен асистент в професионално направление 6.2. Рас...

Прегледай