Институт по криобиология и хранителни технологии – София

03.12.2019 - 03.02.2020 Главен асистент

Институтът по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ) – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична дл...

Прегледай

Институт по розата и етеричномаслените култури – Казанлък

26.11.2019 - 26.01.2020 Главен асистент

Институтът по розата и етеричномаслените култури – Казанлък, към Селскостопанската акдемия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност ...

Прегледай

Земеделски институт – Стара Загора

12.11.2019 - 12.01.2020 Главен асистент

Земеделският институт – Стара Загора, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за академична длъжност главен асистент в професионално ...

Прегледай

Институт по консервиране и качество на храните – Пловдив

01.11.2019 - 01.01.2020 Главен асистент

Институтът по консервиране и качество на храните – Пловдив, към Селскостопанската академия – София, анулира обявените с обяв­ление № 7513 конкурси...

Прегледай

Институт по тютюна и тютюневите изделия - Марково

18.10.2019 - 18.12.2019 Главен асистент

Институтът по тютюна и тютюневите изделия, с. Марково, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен ...

Прегледай

Институт по розата и етеричномаслените култури – Казанлък

11.10.2019 - 11.12.2019 Главен асистент

Институтът по розата и етеричномаслените култури – Казанлък, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за следните академични длъжности...

Прегледай

Институт по полски култури – Чирпан

10.05.2019 - 10.07.2020 Главен асистент

Институтът по полски култури – Чирпан, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за главен асистент в професионално направление 6.2. Рас...

Прегледай