Институт по тютюна и тютюневите изделия - Марково

04.06.2019 - 04.08.2019 Главен асистент

Институтът по тютюна и тютюневите изделия, с. Марково, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главе...

Прегледай

Институтът по полски култури – Чирпан

28.05.2019 - 28.07.2019 Главен асистент

Институтът по полски култури – Чирпан, към Селскостопанската академия –София, обявява конкурс за главен асистент в професионално направление 6.1. Раст...

Прегледай