ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 13.12.2018 г.

Начална дата: 13.12.2018   Крайна дата: 09.01.2019   Дата на публикуване: 13.12.2018   Статус:   РОП номер

Описание:

 ПРЕДМЕТ:

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПОВЕЖДАНЕ НА ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ОХРАНА ЧРЕЗ СОТ НА СГРАДИТЕ И РАЙОНА НА ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ
НА СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ С АДРЕС: ГР. СОФИЯ, УЛ. „СУХОДОЛСКА” №30,С ОБЩО 2 (ДВА) ДЕНОНОЩНИ ПОСТА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Селскостопанска Академия, с адрес:1373 гр. София, ул. Суходолска, №30, тел.: 02 812 75 05, факс: 02 812 75 15, е-mail: ssa@agriacad.bg 


Файлове:


Име Timestamp
Заглавна страница Свали
Документация ОП Охрана 13.12.2018 г. Свали
ЕЕДОП Свали
Обявление Свали
Решение Свали
Протокол №1 Свали
Съобщение за отваряне на ценови предложения Свали
Доклад_комисия Свали
Протокол 2 Свали
Протокол 3 Свали
Решение_охрана Свали
Договор Свали